Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o.Pobri

Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Volosko

Datum objave: 16.02.2021
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice na dijelu k.č. 1192, k.o. OPATIJA

Datum objave: 15.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 15.02.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 12.02.2021
Poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće "Evalotta" na dijelu k.č. 5714, k.o. TULIŠEVICA

Datum objave: 03.02.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 917/4, k.o. IČIĆI

Datum objave: 10.12.2020
građevinska dozvola za garažiranje i održavanje voznog parka teretnih vozila sa upravnim prostorima i prostorima za odmor osoblja, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici K.Č.141 k.o. Matulji NI (Općina Matulji),

Datum objave: 11.11.2020
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - građenje pristupne ceste Amerikanskim vrtovima na dijelu k.č. 1216/2, 1216/3, 1271, 1272, 1273, 1274, 1284, 1287, 1288, 1291/1, 1291/2, 1292/2, 1293/2, 1302, 1426/2, 1427, 1428, 1432, 1433, 1434, 1436/1, 1868/1 i 1925, sve k.o. Opatija (nova izmjera).

Datum objave: 11.09.2020
Građevinska dozvola kojom se investitoru Romanu Obranovič, Slovenija, Kočevje, Cesta na trato 001, dozvoljava rekonstrukcija stambene građevine na k.č. 810/6 k.o. M. Draga

Datum objave: 27.08.2020
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izmjene tijekom građenjha obiteljske kuće i bazena na k.č. 2534 k.o. Lovran

Datum objave: 24.08.2020
Lokacijska dozvola za građenje obiteljske kuće s vanjskim bazenom na k.č. 1676/1 k.o Tuliševica

Datum objave: 11.08.2020
Građevinska dozvola za rekonstrukciju trgovine LIDL na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2612/1, 2612/3 i 2612/4 k.o. Matulji

Datum objave: 17.06.2020
Rekonstrukcija građevine stambene namjene, 2.b skupine, na katastarskoj čestici K.Č.713/4 k.o. Mošćenice,

Datum objave: 19.05.2020
Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 27.04.2020
ZAKLJUČAK u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 13.03.2020
Građevinska dozvola za izgradnju samostojeće stambene građevine na k.č. 1539/1 k.o. Žejane

Datum objave: 11.03.2020
javni poziv na uvid u spis predmeta za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje pješačkog nathodnika „Ičići“ iznad pristupne ceste na dijelu k.č. 9/1, 9/2, 9/14 i 439/3, k.o. Ičići