Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 04.05.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće stambene građevina na k.č. 1439, k.o. MATULJI

Datum objave: 30.04.2021
Poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole za građenje ugostiteljsko-turističke građevine na k.č. 132/1, 132/14, 132/23, 133, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 27.04.2021
građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene i bazena na k.č.637/2, k.o. Martina

Datum objave: 27.04.2021
Lokacijska dozvola za regulaciju bujice Slatina u Mošćeničkoj Dragi na k.č. 3503/1, 3503/2, 3510/1 i dr., k.o. DRAGA

Datum objave: 27.04.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno-poslovne građevine na k.č. 1523, k.č. 1528, k.č. 1527, k.č. 1533 i dijelu k.č. 1534, k.o. OPATIJA

Datum objave: 23.04.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č.12, k.o. Ičići

Datum objave: 22.04.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinske dozvole za građenje prometnice SU, OU i KPP na k.č. 811, 882/1, 882/2, 883/2, 883/4, 883/5, 884, 885, 891/5, 891/7, 893/77, 894/1, k.o. MOŠĆENICE

Datum objave: 21.04.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 700/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 09.04.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 521, k.o. IKA-OPRIĆ

Datum objave: 08.04.2021
Građevinska dozvola kojom je investitoru HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, dozvoljena izgradnja zidova za zaštitu od buke uz autocestu Rijeka - Zagreb, dionica 25. Matulji - Jušići na k.č. 1885 k.o. Jušići

Datum objave: 02.04.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa jednim stanom na k.č. 1145, k.o. JURDANI

Datum objave: 01.04.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje samostojeće individualne stambeno-poslovne građevine na k.č.673/6, k.o. Volosko

Datum objave: 01.04.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje samostojeće individualne stambeno-poslovne građevine na k.č.6731, k.o. Volosko

Datum objave: 01.04.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 817/8, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 31.03.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa tri stana-Kuća "Evalotta" na k.č. 5714/1, k.o. TULIŠEVICA

Datum objave: 30.03.2021
Građevinska dozvola kojom se investitoru Senadu Feratoski dozvoljava građenje samostojeće stambene građevine i bazena na k.č. 124/4 k.o. Puži, nastaloj iz dijela k.č. 124/4

Datum objave: 23.03.2021
Lokacijska dozvola za gradnju individualne stambeno-poslovne građevine na dijelu k.č. 1196/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 18.03.2021
građevinska dozvola za individualnu stambenu građevinu , 2.b skupine građevnoj čestici K.Č.632/3, k.o. Ičići (grad Opatija),

Datum objave: 09.03.2021
građevinska dozvola za građenje poslovne građevine na k.č. 993 k.o. PUŽI

Datum objave: 09.03.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 817/12, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 08.03.2021
Lokacijska dozvola za građenje indvidualne stambeno-poslovne građevine na dijelu k.č. 1205 i dijelu k.č. 1206, k.o. OPATIJA

Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o.Pobri

Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Volosko

Datum objave: 15.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 15.02.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 03.02.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 917/4, k.o. IČIĆI

Datum objave: 10.12.2020
građevinska dozvola za garažiranje i održavanje voznog parka teretnih vozila sa upravnim prostorima i prostorima za odmor osoblja, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici K.Č.141 k.o. Matulji NI (Općina Matulji),

Datum objave: 11.11.2020
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - građenje pristupne ceste Amerikanskim vrtovima na dijelu k.č. 1216/2, 1216/3, 1271, 1272, 1273, 1274, 1284, 1287, 1288, 1291/1, 1291/2, 1292/2, 1293/2, 1302, 1426/2, 1427, 1428, 1432, 1433, 1434, 1436/1, 1868/1 i 1925, sve k.o. Opatija (nova izmjera).

Datum objave: 11.09.2020
Građevinska dozvola kojom se investitoru Romanu Obranovič, Slovenija, Kočevje, Cesta na trato 001, dozvoljava rekonstrukcija stambene građevine na k.č. 810/6 k.o. M. Draga

Datum objave: 27.08.2020
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izmjene tijekom građenjha obiteljske kuće i bazena na k.č. 2534 k.o. Lovran

Datum objave: 24.08.2020
Lokacijska dozvola za građenje obiteljske kuće s vanjskim bazenom na k.č. 1676/1 k.o Tuliševica

Datum objave: 11.08.2020
Građevinska dozvola za rekonstrukciju trgovine LIDL na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2612/1, 2612/3 i 2612/4 k.o. Matulji

Datum objave: 17.06.2020
Rekonstrukcija građevine stambene namjene, 2.b skupine, na katastarskoj čestici K.Č.713/4 k.o. Mošćenice,

Datum objave: 19.05.2020
Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 27.04.2020
ZAKLJUČAK u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 13.03.2020
Građevinska dozvola za izgradnju samostojeće stambene građevine na k.č. 1539/1 k.o. Žejane

Datum objave: 11.03.2020
javni poziv na uvid u spis predmeta za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje pješačkog nathodnika „Ičići“ iznad pristupne ceste na dijelu k.č. 9/1, 9/2, 9/14 i 439/3, k.o. Ičići