Skip Navigation Links

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Pristupom na web–servis Informacijskog sustava Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko-goranske županije korisnik je dužan prihvatiti sljedeće uvjete korištenja: 

  • Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat uporabe podataka s web–servis Informacijskog sustava Primorsko goranske županije,
  • Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem i prihvaća ih koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost,
  • Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje i distribuiranje podataka s web–servisa preglednika u bilo kojem obliku,
  • Podatke nije dopušteno distribuirati prema trećim osobama,
  • Podaci na web–servisu mogu se u svako vrijeme ažurirati i za te promjene ne snosimo odgovornost,
  • Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije raspolaže pravima za dizajn i programska rješenja web–servisa,
  • Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i ne odgovara za posljedice nastale zbog tih promjena,
  • Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije ne jamči da će ova Internet lokacija biti u svako vrijeme dostupna korisnicima.


 Kreirali i razvili Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Centar MCS