Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Crikvenica


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 09.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće višestambene zgrade u Crikvenici na k.č. 6167/4 (zk.č. 4917) i dijelu k.č. 6185 k.o. Crikvenica, investitor: KRALJEVIĆ ULAGANJE I GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb

Datum objave: 28.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dječjeg vrtića i osnovne škole na k.č.br. 1712/2, k.o. DRAMALJ, investitor Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, Crikvenica

Datum objave: 09.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Vinodolska općina – područje naselja Tribalj, na k.č. 15926/1 i dr., investitor: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski