Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Crikvenica


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 07.01.2021
Poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.br. 6498 (zk.č. 6871/2), k.o. CRIKVENICA, investitor Dario Đeneš

Datum objave: 07.01.2021
Građevinska dozvola za građenje spoja ulice A. Mažuranića i Trga I. Mažuranića, prva faza, na k.č.br. 3625/2 i dr., k.o. NOVI, investitor Grad Novi Vinodolski

Datum objave: 29.12.2020
Građevinska dozvola za građenje zamjenske građevine na k.č.br. 94/2 i 101/5, nova izmjera 659, k.o. SELCE, investitor Siniša Krznar

Datum objave: 23.12.2020
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.br. 3821/1 i 3821/6, k.o. NOVI, investitor Tomislav Babić

Datum objave: 22.12.2020
Lokacijska dozvola za građenje kolektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Vinodolske općine - Područje naselja Bribir -dio 3, na kč.br. 20774/4 i dr. k.o. Bribir i kč.br. 16389 i dr. k.o. Novi, investitora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Datum objave: 10.12.2020
Poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za građenje hotela s bazenom na k.č.br. 5847/890, k.o. NOVI investitori Luka i Anijana Gajić

Datum objave: 12.11.2020
Lokacijska dozvola za građenje kolektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Vinodolske općine - Područje naselja Bribir -dio 2, na kč.br. 17761/2 i dr., investitora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Datum objave: 27.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda i vodooskrbne mreže sustava Vinodolske općine - Područje naselja Bribir - dio 3 na kč.br. 20774/4 i dr. k.o. Bribir, investitor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski

Datum objave: 07.10.2020
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje stambne građevine na kč.br. 3379/51 k.o. Ledenice, investitora ZIDAR SELCE d.o.o., Selce, Rade Končara 89

Datum objave: 02.10.2020
građevinska dozvola za rekonstrukciju obiteljske kuće na kč.br. 5858/259 k.o. Novi, investitira Snježane Gavranić, Njemačka, Munchen, Tessinerstr. 161

Datum objave: 24.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnju klektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbne mreže sustava Vinodolske općina - Područje naselja Bribir -dio 2, na kč.br. 17761/2 i dr., investitor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski

Datum objave: 09.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine - obiteljske kuće u Povilama na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 3215/1 k.o. Ledenice, koja se sastoji od k.č. 3215/1, 3215/5 i dijela k.č. 3215/2 k.o. Ledenice, investitor: Goran Buneta, Povile, Nikole Butkovića 39

Datum objave: 03.06.2020
Rješenje o drugoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće višestambene zgrade u Crikvenici na k.č. 6167/4 (zk.č. 4917) i dijelu k.č. 6185 k.o. Crikvenica, investitor: KRALJEVIĆ ULAGANJE I GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb

Datum objave: 09.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće višestambene zgrade u Crikvenici na k.č. 6167/4 (zk.č. 4917) i dijelu k.č. 6185 k.o. Crikvenica, investitor: KRALJEVIĆ ULAGANJE I GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb

Datum objave: 09.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Vinodolska općina – područje naselja Tribalj, na k.č. 15926/1 i dr., investitor: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski