Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Crikvenica


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 26.07.2020
Građevinska dozvola za građenje obiteljske stambene građevine slobodnostojećeg tipa s bazenom na k.č.br. 3361 k.o. GRIŽANE

Datum objave: 26.07.2020
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine ugostiteljsko-turističke namjene na k.č.br. 393/1 i 393/3 (nova izmjera), k.o. SELCE - hotel Amabilis

Datum objave: 09.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine - obiteljske kuće u Povilama na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 3215/1 k.o. Ledenice, koja se sastoji od k.č. 3215/1, 3215/5 i dijela k.č. 3215/2 k.o. Ledenice, investitor: Goran Buneta, Povile, Nikole Butkovića 39

Datum objave: 03.06.2020
Rješenje o drugoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće višestambene zgrade u Crikvenici na k.č. 6167/4 (zk.č. 4917) i dijelu k.č. 6185 k.o. Crikvenica, investitor: KRALJEVIĆ ULAGANJE I GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb

Datum objave: 09.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće višestambene zgrade u Crikvenici na k.č. 6167/4 (zk.č. 4917) i dijelu k.č. 6185 k.o. Crikvenica, investitor: KRALJEVIĆ ULAGANJE I GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb

Datum objave: 28.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dječjeg vrtića i osnovne škole na k.č.br. 1712/2, k.o. DRAMALJ, investitor Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, Crikvenica

Datum objave: 09.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Vinodolska općina – područje naselja Tribalj, na k.č. 15926/1 i dr., investitor: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski