Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Elektronička oglasna ploča - Rijeka


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 18.02.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/16-05/97, Urbroj: 2170/1-03-01/8-17-8 od 31.01.2017., za građenje sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice Jelenje 3 te vodovoda u sklopupodsustava Jelenje J-3, investitor: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14