Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Zahtjevi za izdavanje akata - Rijeka


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Zahtjev za utvrđivanje usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima
Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 15. 2.1968.
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1.10.2007.
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacije
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za dopunu podneska
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Uporabna dozvola za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Uporabna dozvola za građevine ciji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola
Produljenje potvrde glavnog projekta
Produljenje lokacijske dozvole
Produljenje građevinske dozvole
Privremena uporabna dozvola
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Prijava početka gradenja
Prijava početka pokusnog rada
Opći zahtjev
Obrazac za ispravak pogreške u rješenju
Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Obavijest o nacinu provedbe Zakona i drugih propisa
Lokacijska dozvola
Izjava o odustanku od žalbe
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odricanju od prava na žalbu