Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Zahtjevi za izdavanje akata - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Izjava o odustanku od zahtjeva.docx
Izjava o odustanku od žalbe.docx
Izjava o odricanju od prava na žalbu.docx
Obrazac za ispravak pogreške u rješenju.docx
Prijava početka ili nastavka radova.doc
Prijava početka radova na uklanjanju građevine.doc
Prijava početka ili nastavka radova za jednostavne građevine.doc
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora.doc
Zahtjev za dopunu podneska.doc
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine.doc
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole.doc
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom.doc
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove.doc
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole bez lokacijske dozvole.doc
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom.doc
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole.doc
Zahtjev za izdavanje izmjene ili dopune akta (rješenja ili potvrde).doc
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.doc
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije.doc
Zahtjev za izdavanje obavijesti o pribavljanju posebnih uvjeta.doc
Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta.doc
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu.doc
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi.doc
Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacije.doc
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice.doc
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1.10.2007.doc
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 15. 2.1968.doc
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.doc
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja.doc
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije.doc
Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa.doc
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za jednostavne i druge građevine i radove.doc
Zahtjev za izdavanje produženja akta (rješenja ili potvrde).doc
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju- jednostavna zgrada do 100 m2.doc
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu preko 400 m2.doc
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu do 50 m2.doc
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanjuza manje zahtjevnu zgradu do 400 m2.doc