Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 20.04.2023
Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV MOHORIĆI 1

Datum objave: 05.04.2022
javni poziv strankama za izdavanje rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) 2.b skupine nanovoformiranoj građevnoj čestici koja će se sastojati od k.č.1025, 187/1, 191/1, 190, 189, 187/2, 1022, 60 sve k.o. Opatija, investitor Grad Opatija

Datum objave: 25.11.2021
javni poziv strankama za izdavanje lokacijske dozvole za građenje prometnice sa infrastrukturom u Ičićima

Datum objave: 19.07.2021
javni poziv strankama za izdavanje građevinske dozvole za 1.fazu zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava u Mošćeničkoj Dragi

Datum objave: 07.04.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru izgradnje vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u Mošćeničkoj Dragi

Datum objave: 06.04.2021
javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje javne garaže sa pratećim sadržajima na k.č.994,972/1, 985 i 998, k.o. Volosko

Datum objave: 08.10.2020
Javni poziv za izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 893/2 k.o. Tuliševica, (nastale iz k.č. 893/2, dijela k.č. 879, dijela k.č. 888, dijela k.č. 889, dijela k.č. 891, k.č. 892, k.č. 893/1 i dijela k.č. 894 k.o. Tuliševica

Datum objave: 01.09.2020
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava u poku izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje pristupne ceste Amerikanskim vrtovima

Datum objave: 18.08.2020
građevinska dozvola za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Strmice 1, koji se smješta na k.č. 1786/16, 1786/20, 504/3, 1786/22, 504/1, 504/2, 504/12, 615/1, 614/1, 626, 627, 631 k.o. Poljane

Datum objave: 28.07.2020
Javni poziv za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće obiteljske kuće (u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima), sagrađene na k.č. 10470 (nastaje od k.č. 10470 i 10471) k.o. Lovran (prije grč. 479 i grč. 478 k.o. Lovran), investitora Daliborke Mrkić,Njemačka, Drosselstrasse 29, 47445 Mores

Datum objave: 28.07.2020
Javni poziv za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće obiteljske kuće (u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima), sagrađene na k.č. 10470 (nastaje od k.č. 10470 i 10471) k.o. Lovran (prije grč. 479 i grč. 478 k.o. Lovran), investitora Daliborke Mrkić,Njemačka, Drosselstrasse 29, 47445 Mores

Datum objave: 22.06.2020
javni poziv vlasnicima i nositeljima dugih stvarnih prava na nekretninama oznake k.č. 1047, 1049, 121/1, 1048, *423 k.o. VOLOSKO i k.č. 5082/1, 1376/1, 1353/2, 1403/1, 1399/1, 1407, 1332/2, 1335, 1334/1, 1334/12, 1334/9, 1334/8, 1334/7, 1334/6, 1334/3, 1376/4, 1335/2, 1334/10, 1354/3 k.o. ZAMET na kojima se predlaže zahvat u prostoru – rekonstrukcija raskrižja Državne ceste D8 i ulica Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac ( izgradnja kružnog raskrižja – rotora )

Datum objave: 19.06.2020
javni poziv vlasnicima i nositeljima dugih stvarnih prava na nekretninama oznake k.č. 1047, 1049, 121/1, 1048, *423 k.o. VOLOSKO i k.č. 5082/1, 1376/1, 1353/2, 1403/1, 1399/1, 1407, 1332/2, 1335, 1334/1, 1334/12, 1334/9, 1334/8, 1334/7, 1334/6, 1334/3, 1376/4, 1335/2, 1334/10, 1354/3 k.o. ZAMET na kojima se predlaže zahvat u prostoru – rekonstrukcija raskrižja Državne ceste D8 i ulica Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac ( izgradnja kružnog raskrižja – rotora )

Datum objave: 05.06.2020
Javni poziva strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom , bazena i pomoćne građevine - natkriveni parkirni prostor i vanjsko stubište, na dijelovima k.č. 4177 , k.č. 4178, k.č. 4179 k.o. Lovran

Datum objave: 05.06.2020
Javni poziva strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju obiteljske građevine - obiteljske kuće sa tri stambene jedinice i bazena, na dijelovima k.č. 4177, k.č. 4178 i k.č. 4179 k.o. Lovran

Datum objave: 05.06.2020
Javni poziva strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom i bazen, na dijelovima k.č. 4177 i k.č. 4178 k.o. Lovran

Datum objave: 01.04.2020
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 1007 (koja će nastati od grč. 197 i k.č. 1007, k.o. Jušići)

Datum objave: 16.03.2020
Rješenje o izmjeni lokacijske dozvole za zahvat u prostoru građenje prometnice sabirne ulice SU, sa spojem na Dežavnu cestu D66

Datum objave: 28.02.2020
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnice Slavići-Kolavići na dijelovima k.č. 867/25, 1692/10, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719/1, 1721, 1722, 1723, 1724/3, 1724/4, 1724/5, 1758/2, 1759, 1760, 1761/1, 1761/2, 1808/3, 1818/1, 1818/2, 1819/1, 1820/1, 1820/2, 18210/3, 1820/4, 1820/5, 2007/1 k.o. Vasanska i dijelovima k.č. 858/4, 858/7, 891/3, 945/1, 945/2, 946/1, 965/2, 970, 974/1, 975, 976/1, 976/2, 977/1, 977/4, 978/1, 978/2, 978/3, 978/4, 979/2, 981/2, 982/2, 983, 1914/79 k.o. V

Datum objave: 28.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č. 1539/1 k.o. Žejane

Datum objave: 27.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č. 1539/1 k.o. Žejane

Datum objave: 26.02.2020
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava u postupku izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole na nekretninama: k.č.891/7, 891/5, 883/5, 882/2, 893/77, 811, 894/1, 883/4, 884, 882/1, 883/2, 889/2, 883/3, 885, 886, 887/2, 887/1, 806/1, 805, 807, 808, 804/1, 803/1, 893/96, 791/7, 791/12, 791/10, 791/8, 791/9, 799/2, 743/1, 745, 893/75, 748, 746, 742/2, 792, 793, 742/3, 742/5 742/4, 741/2, 741/5, 741/1, sve k.o. Mošćenice, za građenje prometnice sabirne ulice - SU (dijela u dužini cca.500 m) sa spojem na državnu cestu D66, ostale ulice - OU i kolno pješačke površine - KPP

Datum objave: 28.01.2020
Javni poziva strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine, na k.č. 2349 k.o. Matulji

Datum objave: 28.01.2020
hhhhh

Datum objave: 27.01.2020
Javni poziva strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu nadstrešnice i izvedba četiri rashladne komore za skladišćenje voća i povrća na k.č. 138/1 k.o. MATULJI

Datum objave: 12.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambeno-poslovne građevine i vanjskog bazena do 100 m2 na k.č. 191/2, k.o. IČIĆI (nastala od k.č. 191, k.o. IČIĆI i dijela k.č. 187/1, k.o. IČIĆI).

Datum objave: 04.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u Mošćeničkoj Dragi na k.č. 3578 k.o. Mošćenička Draga, k.č. 894/1 , 882/1, 885, 884, 883/4, 886, 893/96, 806/1,805, 804/1, 807, 808, 803/1, 791/7, 791/12, 791/10, 791/8,893/75, 793, 792, 742/2, 742/3,742/5,742/4, 741/2, 741/1, 741/5, 743/1, 745, 748, 746, k.o. Mošćenice, na kojima se predlaže građenje vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u Mošćeničkoj Dragi, dionica Rotor – Sv. Ivan, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 04.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u Mošćeničkoj Dragi na k.č. 3578 k.o. Mošćenička Draga, k.č. 894/1 , 882/1, 885, 884, 883/4, 886, 893/96, 806/1,805, 804/1, 807, 808, 803/1, 791/7, 791/12, 791/10, 791/8,893/75, 793, 792, 742/2, 742/3,742/5,742/4, 741/2, 741/1, 741/5, 743/1, 745, 748, 746, k.o. Mošćenice, na kojima se predlaže građenje vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u Mošćeničkoj Dragi, dionica Rotor – Sv. Ivan, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 28.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u Mošćeničkoj Dragi na k.č. 3578 k.o. Mošćenička Draga, k.č. 894/1 , 882/1, 885, 884, 883/4, 886, 893/96, 806/1,805, 804/1, 807, 808, 803/1, 791/7, 791/12, 791/10, 791/8,893/75, 793, 792, 742/2, 742/3,742/5,742/4, 741/2, 741/1, 741/5, 743/1, 745, 748, 746, k.o. Mošćenice, na kojima se predlaže građenje vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u Mošćeničkoj Dragi, dionica Rotor – Sv. Ivan, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 19.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog voda za TS 20/0,4 kv LOVRANSKA DRAGA 1, na k.č. *231, *233, 2875, 2877, 2879, 2880, 2881, 2882, 2886, 2889/2, 2895, 3046/1, 3196, 3211, 3222/1 sve k.o. TULIŠEVICA

Datum objave: 17.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1839, k.o.VASANSKA

Datum objave: 17.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1836/3, k.o. VASANSKA

Datum objave: 30.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana glavni kolektor Liganj – Tuliševica

Datum objave: 30.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju tlačno-gravitacijskog transportnog cjevovoda od VC/CS „SV.PETAR do vodospreme VS „GRABROVA“

Datum objave: 15.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole na k.č.811, k.o. Opatija, za izmjeni tijekom građenja višestambene građevine, podnositelja zahtjeva društva Carmen residence d.o.o. Opatija, Antuna Mihića 12

Datum objave: 01.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – nadogradnju u postojećim gabaritima individualne stambene građevine na k.č. 921, k.o. OPATIJA

Datum objave: 07.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinska dozvola za izgradnju sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja BREGI u k.o. Bregi i k.o. Mihotići

Datum objave: 26.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje tlačno-gravitacijskog transportnog cjevovoda od VCS Sv. Petar do VS Grabrova na k.č. 3575/68, 3409, 3411, 3413/1, 3413/2, 3414, 3415/1, 3415/2, 3522/7, 3018, 3019, 3575/1 k.o. Mošćenička Draga

Datum objave: 16.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izgradnju obilaznice Ružići na više k.č. u k.o.PUŽI

Datum objave: 25.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće ugostiteljsko-turističke građevine na k.č. 1028/2 k.o. Opatija

Datum objave: 28.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju sjeveroistočne jedinice dvojne stambene građevine i izgradnju pomoćne građevine – bazena s strojarnicom na k.č. 1327/1 k.o. Puži

Datum objave: 20.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za prenamjenu prizemlja postojeće stambene građevine izgrađene na k.č. 9223 k.o. Brgud u poslovni prostor – postrojenje za proizvodnju piva

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.*80/3, 523/6, 627, 628, 630/7, 743, 745, 758/2, 780/4, 803, 804/2, 818, 848, 983, 987/9, 987/12, 987/17, 987/18, 989/1, 989/5, 1001, 3369/1, 3370/343, 3370/344, 3376/1, 3377/1, 3378, 3379/1, 3380, 3381, 3382, 3394 k.o. Brseč, za građenje kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč, podnositelja zahtjeva društva Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole na dijelu k.č.891/9, k.č.891/5, 819/7, 883/5, 882/2, 893/77, 811, 894/1, 883/4, 884, 882/1, 883/2, 883/1, 883/3, 885, 886, 887/2, 887/1, 806/1, 805, 807, 808, 804/1, 803/1, 802/4, 791/7, 791/12,791/10, 791/8, 799/2, 743/1, 745, 893/75, 748, 746, 742/2, 792, 793, 742/3, 742/5 742/4, 741/2, 741/5, 741/1, sve k.o. Mošćenice, za građenje prometnice sabirne ulice -SU (dijela u dužini cca.500 m) sa spojem na državnu cestu D66, ostale ulice-OU i kolno pješačke površine- KPP, podnositelja Općine Mošćenička Draga

Datum objave: 06.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 308/1 k.o. Ičići

Datum objave: 11.05.2018
Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru – dogradnja dizala i pješačkog nathodnika postojećeg "Grand hotela Adriatic" u Opatiji, na k.č. 1381/3 k.o. Opatija na nekretnini oznake k.č. 1381/3, k.o. OPATIJA (n.i.)

Datum objave: 04.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine na k.č.811, k.o. Opatija (NI), podnositelja zahtjeva društva Carmen Residence d.o.o. Opatija, Antona 12

Datum objave: 02.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju garažno-poslovnog centra „Slatina“ na k.č.1938/3, k.o. Vasanska, podnositelja zahtjeva društva Fides-Brko d.o.o. Opatija, Maršala Tita 160

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne samostojeće stambene građevine i bazena na k.č. 294/13, k.o. Pobri, podnositelja zahtjeva društva BGW d.o.o., Varaždin, zastupan po društvu Vukušić arhitekti d.o.o. , Rijeka, Kapucinske stube 4, objavite u kućici Opatija, dana 2.veljače 2018. godine.

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne samostojeće stambene građevine, bazena i pomoćne građevine –nadstrešnice na k.č. 294/12, k.o. Pobri, podnositelja zahtjeva društva BGW d.o.o., Varaždin, zastupan po društvu Vukušić arhitekti d.o.o. , Rijeka, Kapucinske stube 4, objavite u kućici Opatija, dana 2.veljače 2018.godine.

Datum objave: 04.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju stambene građevine na k.č. 1215/8 k.o. Oprić, investitora Antuna Tomac i Marie - Jose Tomac iz Zaprešića, ulica Nine Kinka 4, p.p. Ivana Holjara iz Ičića, Put braće Honović 20

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pročelja, nadstrešnice i ravnog krova recepcije postojećeg "Grand hotela Adriatic" u Opatiji, na k.č. 1381/3 k.o. Opatija (n.i.), investitora GRAND HOTEL ADRIATIC d.o.o., Čulinečka cesta 152, Zagreb

Datum objave: 11.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju prohodne krovne terase/sunčališta GRAND HOTELA ADRIATIC u Opatiji, na k.č.1381/3, k.o. Opatija, po zahtjevu GRAND HOTELA ADRIATIC d.o.o. Opatija, Maršala Tita 200

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 01.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju više-etažne parkirališne zgrade unutar okućnice GRAND HOTELA ADRIATIC u Opatiji, na k.č.1381/3, k.o. Opatija, po zahtjevu GRAND HOTELA ADRIATIC d.o.o. Opatija, Maršala Tita 200

Datum objave: 30.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – nadogradnju obiteljske kuće na GRČ. 423, k.o. Draga, po zahtjevu investitora Margit Grabrovac Rudan iz Mošćeničke Drage, Aleja Slatina 8

Datum objave: 10.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru/građenje sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava naselja Bregi, podnositelja zahtjeva Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: 27.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju zamjenske stambene građevine, investitora Ranka Frlana, Matulji, Frlanska cesta 21

Datum objave: 12.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru Botanički vrt „Amerikanski vrtovi“, podnositelja zahtjeva Parkovi d.o.o. Opatija

Datum objave: 12.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju individualne stambene građevine i izgradnju pomoćne građevine - bazena i spremišta, investitora Klaudia Diminića, Ičići, Poljane, Korići 18

Datum objave: 20.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje sekundarne kanalizacije i vodovoda na području Frlanije – naselje Matulji, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 25.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste D8 i ulica Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac(izgradnja kružnog raskrižja – rotora) po zahtjevu Hrvatskih cesta Zagreb, Vončinina 3

Datum objave: 12.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Zora 2“ na k.č. 914, 302/1, 303, 304/2, 305/2, 306/2, 332, 333/3, 335, 336/3, 336/1, 340/2, 341, *438, 911/1, 361/1, 360/2, *439, 360/1 k.o. Opatija i na k.č. 2111/1, 2112/1, 2112/3, 2113/5, 2113/4, 2119/12, 2119/2 k.o. Bregi po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 12.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Lovranska Draga 1“,na k.č. *231, *233, 2875, 2877, 2879, 2880, 2881, 2882, 2886, 2889/2, 2895, 3046/1, 3196, 3211, 3222/1 k.o. Tuliševica po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 11.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Kućeli, na k.č. 1915, 2852/1, 637/255, 1916, 1917/4, 624/3, 607, 606, 605/1, 604, 603, 601, 637/6, 2860, 599, 598, 594/2, 588/2, 638/1, 645, 646, 647/1, 2866, 535/12, 2865 i 535/11 k.o. Kućeli, po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 11.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog voda TS 20/0,4 kV „Trgovački centar Kuk“, po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 21.04.2017
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine - vile i bazena na k.č. *437, k.č. 3988, k.č. 3989/1, k.č. 3989/2, k.č. 3990, k.č. 3991, k.č. 3992 i k.č. 4001 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Stefana Breznika iz Austrije, 10. Oktoberplatz 19, Bleiburg (OIB 91769948565) putem Ane Surijan iz Lovrana, Na brege 19a.

Datum objave: 13.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV „Božinići“ - TS 20/0,4 kV „Obadi“ - TS 20/0,4 kV „Brajani“, na k.č. 1395, k.č. 1357, k.č. 1405, k.č. 1409, k.č. 1410, k.č. 1413, k.č. 820/3, k.č. 820/2, k.č. 767/9 i k.č. 823/2 k.o. Jurdani , podnositelja zahtjeva Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB 28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB 28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB 46830600751)

Datum objave: 10.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju DJEČJEG IGRALIŠTA (FAZA A) DJEČJEG VRTIĆA RUKAVAC, po zahtjevu Općine Matulji, Matulji,Trg M. Tita 11

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Tunel Učka – Pećnik , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda sustav JURDANI, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda područja JUŠIĆI , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda naselja Mošćenička Draga, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI ,Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Poklon-Rečina-Sejnice , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv za uvid u spis strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Mala Učka – Vela Učka – Poklon , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 14.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju dijela prometnice ŽUNTAROVO - BRSEČ (I FAZA) na k.č. 516/2, 519/7,517/2, 519/26 k.o. BRSEČ, po zahtjevu Općine Mošćenička Draga

Datum objave: 11.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju tendi na građevnoj čestici postojeće poslovne građevine u Matuljima, po zahtjevu LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., VELIKA GORICA, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53

Datum objave: 27.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda naselja Mošćenička Draga, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići

Datum objave: 09.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, na k.č. u k.o. Oprić, k.o. Lovran i k.o. Tuliševica, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići, Liburnijska 2.

Datum objave: 09.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići, Liburnijska 2.

Datum objave: 12.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje pristupne prometnice ŽUNTAROVO-BRSEČ po zahtjevu OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg slobode 7

Datum objave: 09.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poslovne zgrade HOPS-a na Matuljima – upravna i servisna zgrada, na k.č. 1226 k.o. Matulji, po zahtjevu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Kupska 4

Datum objave: 07.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju ceste Brešca-groblje Brešca u k.o. Puži na k.č. 3949/7, k.č. 3949/6, k.č. 3990/2, k.č. 4727, k.č. 3988, k.č. 3949/10, k.č. 3985, k.č. 3983, k.č. 3984, k.č. 3982, k.č. 3972/5, k.č. 3973/1, k.č. 3973/2, k.č. 3972/3, k.č. 3986, k.č. 4096, k.č. 3972/1, k.č. 3972/2, k.č. 3972/4, k.č. 3970/2, k.č. 3970/1, 4732, k.č. 3967, k.č. 3968/4, k.č. 3968/1 i k.č. 4724/1, podnositelja zahtjeva Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji

Datum objave: 07.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kolnog pristupa u radnoj zoni R-2 u Matuljima , k.o. Matulji: k.č. 145, k.č. 110/2, k.č. 144/1, k.č. 108, k.č. 110/1, k.č. 113, k.č. 138/2, k.č. 112/1, k.č. 112/2, k.č. 114 i k.č. 138/1, podnositelja zahtjeva Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji

Datum objave: 11.05.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Osojnica na dijelu k.č. 1080/3, dijelu 1078/3, dijelu 2880/2, dijelu 1085/2, dijelu 1078/2, dijelu 1263, dijelu 1265/1, grč. 7, k.č. 1262/3, dijelu 1262/1, dijelu 1262/2, dijelu 637/138, 637/280, 1279, 1526. 1529, 1530, dijelu 1539, dijelu 1541, dijelu 1531 i k.č. 1532 k.o. Kućeli, koji se vodi po zahtjevu KOMUNALAC d.o.o. Jurdani, 50/b

Datum objave: 25.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije UČKA - vodoopskrbni cjevovodi Tunel Učka - Pećnik

Datum objave: 25.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije UČKA - vodoopskrbni cjevovodi Mala Učka -Vela Učka - Poklon, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 25.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJE VODOVODA - područje JURDANI,po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 25.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka - vodoopskrbni cjevovodi Poklon-Rečina - Sejnice, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 11.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - izgradnja nogostupa Lovran-Medveja 2, u k.o. Tuliševica: k.č. 35, k.č. 36, k.č. 211/11, k.č. 211/10, k.č. 211/9, k.č. 211/8, k.č. 211/7, k.č. 211/12, k.č. 211/6, k.č. 211/5, k.č. 211/4, k.č. 211/3, k.č. 211/2, k.č. 211/1 i k.č. 212/3, po zahtjevu Općine Lovran, Šetalište Maršala Tita 41, Lovran

Datum objave: 29.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Matulji, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 29.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda - područje Jušići, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 29.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda - područje Jurdani, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 17.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe područja Poklon, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o.

Datum objave: 17.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Grada Opatija, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. Opatija

Datum objave: 18.01.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju dijela prometnice sabirne ulice sa infrastrukturom na lokaciji Baredi u Gradu Opatiji po zahtjevu Grada Opatije, M.Tita 3

Datum objave: 15.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju dijela kolnopješačke površine na području Grada Opatije po zahtjevu Grada Opatije, M.Tita 3

Datum objave: nije poznat
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Grada Opatije, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: nije poznat
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Matulji, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: nije poznat
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Grada Opatije, po zahtjevu društva Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići

Datum objave: nije poznat
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Matulji, po zahtjevu društva Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići

Datum objave: nije poznat
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, po zahtjevu društva Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići

Datum objave: 12.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava naselja Kraj i zaseoka Gradec na k.č. 2934/6, 2106, 2146, 1856/2, 1856/3, 1855/1, 1857/2, 1858/1, 1859/2, 1859/4, 1889, 1888/2, 1891/1, 1892/1, 1893/7, 1895/2, 1893/8, 1894/1, 1998/4, 1996/2, 1996/1, 2009/4, 2009/3, 2009/2, 2009/1, 2000/5, 2000/4, 2001/1, 2001/2, 2003/2, 2005/7, 2005/2, 2930/22, 2037/2, 2037/1, 2005/5, 2005/8, 2005/6, 2006/1, 2006/2, 2028/4, 2028/3, 2028/2, 2028/1, 2027, 2011/4, 2020/2, 2019, 2021/1, 2022/1, 2022/2, 1991, 2930/29, 1989, 1981/2, 1930/16, 2930/34, 2109/9, 2109/13, *86, 2109/14, 2146, 2145, 2152/1, 2152/2, 2155/2, 2156, 2163/1, 2163/2, 2164, 2224/2, 2133, 2132, 2128/5, 2129, 2128/1, 1750/1, 1751/1, 2934/3, 2154/1, 2153/1, *65/4, *65/3, 1760/5, 1760/6, 1760/3, 1761, 2930/35, 1768, 1771/1, 1760/2, 1758/2, 1733/4, 1757, 1756/1, 1733/3, 1735/1, 1734, 1738/7, 1732, 1731, 1728, 1727, 1726, 1623, 1715/1, 1624/1, 1624/5, 1625, 1626/1, 1702, 2934/2, 2223/2, 2224/2, 2932, 2213/8, 1701/1, 1700/2, 1680/4, 1819/1, 1819/2 k.o. Kraj, po zahtjevu investitora društva „Liburnijske vode“ d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: 12.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kraj i zaseoka Gradec, na k.č. 2934/6, 2073/2, 2930/33, 2084/5, 2085, 2086/1, 2087, 2934/4, 2000/2, 1998/2, 1894/2, 1894/4, 1893/4, 1892/2, 1891/2, 1857/4, 1857/3, 1856/3, 1856/2, 1820/3, 2106, 2109/22, 1855/1, 1857/2, 1858/1, 1859/2, 1859/4, 1889, 1888/2, 1891/1, 1892/1, 1893/7, 1895/2, 1893/8, 1894/1, 1998/4, 1996/2, 1996/1, 2009/4, 2009/3, 2009/2, 2009/1, 2000/5, 2000/4, 2001/1, 2001/2, 2003/2, 2005/7, 2005/2, 2930/22, 2037/2, 2037/1, 2005/5, 2005/8, 2005/6, 2006/1, 2006/2, 2028/4, 2028/3, 2028/2, 2028/1, 2027, 2011/4, 2020/2, 2019, 2021/1, 2022/1, 2022/2, 1991, 2930/29, 1989, 1981/2, 1930/16, 2930/34, 2109/9, 2109/13, *86, 2109/14, 2109/18, 2146, 2145, 2152/1, 2152/2, 2155/2, 2156, 2163/1, 2163/2, 2164, 2224/2, 2133, 2131/2, 2132, 2128/5, 2129, 2128/1, 1750/1, 1751/1, 2934/3, 2154/1, 2153/1, *65/4, *65/3, 1760/5, 1760/6, 1760/3, 1761, 2930/35, 1768, 1771/1, 1760/2, 1758/2, 1733/4, 1757, 1756/1, 1733/3, 1735/1, 1734, 1738/7, 1732, 1731, 1728, 1727, 1726, 1623, 1715/1, 1624/1, 1624/5, 1625, 1626/1, 1702, 2934/2, 2223/2, 2224/2, 2932, 2213/8, 1702, 1701/1, 1700/2, 1680/4 k.o. Kraj i k.č. 27 k.o. Tuliševica, po zahtjevu investitora društva „Liburnijske vode“ d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: 24.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje transportnog cjevovoda u k.o. Rupa, Šapjane i Pasjak po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići

Datum objave: 23.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju Dječjeg vrtića u Rukavcu, po zahtjevu Općine Matulji

Datum objave: 11.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene građevine na k.č. 690/3 k.o. M.Draga po zahtjevu investitora PANJAKO IVANA, DOBRINJ, Dobrinj 17A

Datum objave: 06.08.2015
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće obiteljske kuće. na kč. 3349, k.č. 3357/2, k.č. 3359 i k.č. 3335/1 k.o. Kalac, investitora Pertl Thomas Franza iz Njemačke, Vachendorf, Erlstatter str. 13 (OIB 30948938634) i Gal Andree Susanne iz Njemačke, Vachendorf, Erlstatter str. 13 (OIB 90201525307) oboje zastupani po Igoru Pangosu iz Rijeke, Balde Fućka 31b (OIB 65903472301), društvo „Pangos“ d.o.o. Rijeka, za dan 19. kolovoz 2015. godine

Datum objave: 28.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Vatrogasnog doma Opatija po zahtjevu Javne vatrogasne postrojbe Opatija, Sv.Florijana 6.

Datum objave: 28.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Doma zdravlja Opatija Primorsko-goranske županije, po zahtjevu Doma zdrvalja Rijeka, Krešimirova 52A.

Datum objave: 27.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za natkrivanje teniskog terena u Teniskom klubu Opatija na k.č. 718/1 i 428 k.o. OPATIJA po zahtjevu investitora Nikole Pilića, Obrt za sportsku rekreaciju, Opatija, Antona Raspora 2/3

Datum objave: 20.03.2015
Javni poziv strankama u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje SEA Side Centra-Multifunkcionalnog centra u Opatiji, na k.č.972/1, k.č.985, k.č. 998, k.o. Volosko (buduća k.č.994, k.o. Volosko), po zahtjevu podnositelja zahtjeva društva KUK Projekt d.o.o. Zagreb, Planinska 13a

Datum objave: 12.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D - 8 ( Matulji – Rupa ), na dionici od prolaza ispod AUTOCESTE A-7 do državne ceste, po zahtjevu Općine Matulji, Trg M. Tita 11

Datum objave: 18.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodospreme - spremnika protupožarne vode na k.č. 2612/1 k.o. Matulji, po zahtjevu investitora LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica

Datum objave: 18.02.2015
Javni poziv strankama u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ljetne pozornice u Opatiji, na k.č.961/1, k.o. Opatija, po zahtjevu Grada Opatije, M.Tita 3.

Datum objave: 09.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za pripremne radove temeljem izdane građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine „Villa Zora“ u Opatiji na k.č.295/3, k.č.295/4, k.č.296, dijelu k.č.302/1, k.č.303, k.č.308 i dijelu k.č.917, k.o.Opatija, po zahtjevu podnositelja zahtjeva društva Villa Zora d.o.o. Opatija, V.Spinčića 13

Datum objave: 13.11.2014
Javni poziv strankama u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju multifunkcionalnog centra SEA Side Centar Opatija na k.č.986,994,978,979,999,975/1,993/1,1001,990,976,992,984,988,991,985,983,987,972,977,989/1,989/2,425,998, k.o.Volosko, podnositelja zahtjeva društva KUK Projekt d.o.o. Zagreb, Planinska 13a

Datum objave: 24.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju građevine znanstveno nastavnog centra Opatija, na k.č. 1988/2, k.o. Vasanska

Datum objave: 09.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za izgradnju dijela prometnice sa infrastrukturom opatijske treće ceste : dionica Multicentar Opatija Kuk-granica Grada Opatija, na dijelovima k.č.1004, k.č.993/1, k.č.993/2, k.č.994, k.č.975/1, k.č.974, k.č.977, k.č.972, k.č.1/1, k.č.4, k.č.12/1, k.č.10, k.č.11, k.č.23/2, k.č.978, k.č.979 i k.č.G425, sve k.o. Volosko

Datum objave: 13.06.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pomoćne zgrade na k.č. 2612/1 k.o. Matulji, investitora LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica

Datum objave: 30.05.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju parkirnih površina po zahtjevu investitora d.d. GRAND HOTEL ADRIATIC OPATIJA

Datum objave: 05.05.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju građevine znanstveno nastavnog centra Opatija, na k.č. 1988/2, k.o. Vasanska