Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 25.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad Krk na dijelovima k.č. 2693/74 i 3638 k.o. Poljica, podnositelja zahtjeva Grad Krk iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 12.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju stambene građevine na dijelu k.č. 5535/1 k.o. Dobrinj u naselju Kras, podnositelja zahtjeva Branko Justinić iz Krasa k.br. 109a

Datum objave: 29.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ulice Večja na k.č. 468/3, 469/2, 518/11, 518/12, 518/13, 518/14, 564/3, 518/6 i 518/7 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Općine Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 09.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće s 1 stambenom jedinicom i bazena na k.č. 4248 k.o. Draga Bašćanska u naselju Draga Bašćanska, podnositelja zahtjeva Robert Stojanović iz Drage Bašćanske 433

Datum objave: 18.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s dvije stambene jedinice na k.č. 6480 k.o. Baška (nastala od k.č. 6480 i 6481/1 k.o. Baška) u naselju Jurandvor, investitora Marice Medved, Danijela Medveda i Kristiana Medveda, svi iz Jurandvora, k. br.26b

Datum objave: 02.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine iz programa POS na k.č. 3772/1 k.o. Baška u naselju Jurandvor, podnositelja zahtjeva APN, Zagreb, A. Šenoe 3

Datum objave: 30.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje sanitarne kanalizacije u naselju Draga Baška: predio Sv. Juraj na česticama k.č. 11157, 4236, 4237, 4238, 4218, 490, 489/2, 489/1 k.o. Draga Baška, predio preko mosta na česticama k.č. 11137/1, 11178/1, 11181 k.o. Draga Baška i k.č. 8147/2 i 8141/3 k.o. Batomalj te crpna stanica na k.č. 8141/3 k.o. Batomalj investitora Ponikve voda d.o.o. Krk