Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

LOKACIJSKA INFORMACIJA
ODRICANJE PRAVA NA ŽALBU
ZAHTJEV ZA RAZGLEDAVANJE I UMNOŽAVANJE SPISA
ZAHTJEV ZA PRODULJENJE LOKACIJSKE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA PRODULJENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA OVJERU PRIJEPISA I FOTOKOPIJE
UVJERENJE IZ DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE
GRAĐEVINSKA DOZVOLA GLEDE PROMJENE INVESTITORA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE UPORABNE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE SAMOSTALNIH UPORABNIH CJELINA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I/ILI DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I DOPUNE AKATA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE
ZAHTJEV ZA DOPUNU PODNESKA
ZAHTJEV DA SE ZA GRAĐEVINU NE IZDAJE AKT ZA UPORABU
UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA
UPORABNA DOZVOLA
UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE SUKLADNO ZAKONU O OBNOVI
UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE KOJE JE RH STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA
UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE ČIJI JE AKT UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN
UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE
PRIJAVA POČETKA UKLANJANJA
PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA JEDNOSTAVNE GRAĐEVINE
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA
POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA
OPĆI ZAHTJEV
OBAVIJEST O NAČINU PROVEDBE ZAKONA I DRUGIH PROPISA
LOKACIJSKA INFORMACIJA
ODUSTANAK OD ŽALBE
IZJAVA O ODUSTANKU OD ZAHTJEVA
ZAHTJEV ZA RJEŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE
UPORABNA DOZVOLA 1102007
UPORABNA DOZVOLA 15021968
Potvrda - završno izvješće
Zahtjev za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine
zahtjev za dostavu podataka o podnesenom zahtjevu za povrat/naknadu oduzete imovine
Zahtjev za rješenje o izvlaštenju nekretnine
Produljenje potvrde glavnog projekta
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove