Skip Navigation Links

 
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA UTVRĐUJU POSEBNE UVJETE ZA PROVEDBU ZAHVATA
ZA KOJE NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO IZDAJE LOKACIJSKU I GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Naziv javnopravnog tijela Mjesto Adresa
       
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje
Za područje ispostave u Rijeci  Rijeka Riva 10
Za područje ispostave u Crikvenici  Crikvenica,  Ul. kralja Tomislava 85a
Za područje ispostave u Delnicama Delnice,  Trg 138 brigade HV 4
Za područje ispostave u Malom Lošinju Mali Lošinj Riva lošinjskih kapetana 7
Za područje ispostave u Opatiji Opatija Maršala Tita 4
Za područje ispostave u Krku  Krk,  Trg bana Jelačića 3
Za područje ispostave u Rabu  Rab Trg Municipium Arba 2
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove  Rijeka Žrtava fašizma 3
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel unutarnjih u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije Rijeka Užarska 26
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe  Lučka kapetanija Rijeka Rijeka Senjsko pristanište 3
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Sektor zračnog prometa Zagreb Prisavlje 14
Ministarstvo poljoprivrede Zagreb Ulica Grada Vukovara 78
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse Zagreb Trg kralja Petra Krešimira IV 1
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana Rijeka Đure Šporera 3
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Gorski kotar“ Delnice Ante Starčevića 4
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci" Rijeka Verdieva 6/IV
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci" Gospić  Bužimska 10
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.Elektroprimorje Rijeka Rijeka V. C. Emina 2
Za područje ispostave u Crikvenici - Pogon Crikvenica Crikvenica Vinodolska bb
Za područje ispostave u Delnicama - Pogon Skrad Skrad Goranska 11
Za područje ispostave u Malom Lošinju - Pogon Cres-Lošinj Mali Lošinj Dražica 10
Za područje ispostave u Opatiji - Pogon Opatija Opatija Varljenska cesta 9
Za područje ispostave u Krku - Pogon Krk Krk Ulica braće Juras 11
Za područje ispostave u Rabu - Pogon Rab Rab Palit 142
HEP proizvodnja d.o.o. HE Vinodol Tribalj Sušik 15
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka Matulji Marinčićeva 3
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 9
Napomena:pribavljanje posebnih uvjeta moguće i elektroničkim putem
kroz aplikaciju e-uvjeti dostupnu na www.hakom.hr
Hrvatske šume d.o.o. Direkcija Zagreb  Zagreb Ulica kneza Branimira 1
Za područje ispostave u Delnicama - Uprava šuma podružnica Delnice Delnice Supilova 32
Za područje ispostave u Krku - Uprava šuma podružnica Senj Senj Nikole Suzana 27
Za područje ispostave u Malom Lošinju - Uprava šuma podružnica Buzet Buzet Naselje Goričica 2
HŽ Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijsko planiranje, Služba za pripremu Zagreb Mihanovićeva 12
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA) Zagreb Ulica grada Vukovara 284
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb Frankopanska 11
Napomena:Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:pisarnica@dzrns.hr
Hrvatske ceste, Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Rijeka Rijeka Nikole Tesle 9/IX
Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb Zagreb Širolina 4
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Zagreb Širolina 4
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije Rijeka Nikole Tesle 9/X
Energo d.o.o. Rijeka Dolac 14
"JANAF" d.d. Zagreb Miramarska cesta 24
"PLINACRO" d.o.o.,Služba općih i zaštitnih poslova, PJ Tehničke zaštite  Zagreb Savska cesta 88A
Primorsko-goranska županija,Upravni odjel za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak 
Rijeka Riva 10  
Komunalna društva    
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Dolac 14
Za područje ispostave u Crikvenici    
KTD Vodovod Žrnovica d.o.o. Novi Vinodolski Dubrava 22
KDT Vodovod Žrnovica-PJ ODVODNJA d.o.o. Novi Vinodolski Dubrava 22
Murvica d.o.o. Crikvenica Ul. kralja Tomislava 85a
Za područje ispostave u Delnicama     
Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice Supilova 173
Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko Željeznička 1a
Komunalno društvo Čabranka d.o.o. Čabar Narodnog oslobođenja 2
Za područje ispostave u Malom Lošinju     
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres Turion 20a
Za područje ispostave u Opatiji    
Liburnijske vode d.o.o. Jurdani Jurdani 50
Za područje ispostave u Krku    
Ponikve voda d.o.o. Krk Vršanska 14
Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk Vršanska 14
Za područje ispostave u Rabu    
Vrelo d.o.o. Rab Palit 68
Dundavo d.o.o. Rab Palit 69
Lopar Vrutak d.o.o. Lopar Lopar 381a
Loparko d.o.o.. Lopar Lopar 381a
Jedinice lokalne samouprave    
Za sjedište Upravnog odjela za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša u Rijeci - Grad Bakar, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Klana, Općina Kostrena i Općina Viškovo    
Za područje ispostave u Crikvenici - Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Općina Vinodolska    
Za područje ispostave u Delnicama - Grad Delnice, Grad Vrbovsko, Grad Čabar, Općina Brod Moravice, Općina Fužine, Općina Lokve, Općina Mrkopalj, Općina Ravna Gora i Općina Skrad    
Za područje ispostave u Malom Lošinju - Grad Cres i Grad Mali Lošinj    
Za područje ispostave u Opatiji - Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga    
Za područje ispostave u Krku - Grad Krk, Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat, Općina Vrbnik    
Za područje ispostave u Rabu - Grad Rab, Općina Lopar