Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Mali Lošinj


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 08.03.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine, izvanredno održavanje postojeće državne ceste DC 100, dionice 001 duljine 4000 m, na potezu Porozina – Dragozetići, na građevinskoj čestici koja će se formirati spajanjem k.č. 2399/8 i dr. u k.o. Dragozetići, investitora HRVATSKE CESTE d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, OIB 55545787885.

Datum objave: 09.02.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju infrastrukturne građevine 2.a. skupine - podmorskog kabela 110 kV Cres (Osor) - Lošinj ( Osor2) investitoru Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb