Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Rab


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 12.10.2022
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje plaže „DUMIĆI“ na česticama oznake: 1799/2, 1801/1, 1803/1, 1963/24, 1963/35, 1963/36, 1963/45, 1963/46, 2009/6, 2033/2, 2039/1, 2039/2 i 2060, sve k.o. Supetarska Draga i u području mora koje graniči s navedenim česticama

Datum objave: 29.12.2020
GRAD RAB- uređenje plaže Padova I, II, III - JAVNI POZIV

Datum objave: 20.11.2020
VRELO d.o.o. Rab -rekonstrukcija fekalnog kolektora dijela naselja Palit sa crpnom stanicom (CS - 21 Škver) i tlačnim cjevovodom - JAVNI POZIV