Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Rab


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 29.12.2020
GRAD RAB- uređenje plaže Padova I, II, III - JAVNI POZIV

Datum objave: 20.11.2020
VRELO d.o.o. Rab -rekonstrukcija fekalnog kolektora dijela naselja Palit sa crpnom stanicom (CS - 21 Škver) i tlačnim cjevovodom - JAVNI POZIV