Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Obrasci zahtjeva za izdavanje akata iz područja zaštite okoliša i prirode


Obrasci zahtjeva za izdavanje akata iz područja zaštite okoliša i prirode:

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš
Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Zahtjev za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata na zaštićenom području
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje znanstvenih i/ili stručnih istraživanja u zaštićenom području
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene
Zahtjev za davanje mišljenja o provedenoj strateškoj procjeni
Zahtjev za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom