Skip Navigation Links

Obrasci zahtjeva za izdavanje akata iz područja zaštite okoliša i prirode


Obrasci zahtjeva za izdavanje akata iz područja zaštite okoliša i prirode:

Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti strategije/plana/programa za ekološku mrežu
Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje znanstvenih i_ili stručnih istraživanja u zaštićenom području
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata na zaštićenom području
Zahtjev za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Zahtjev za glavnu ocjenu prihvatljivosti strategije, plana i programa za ekološku mrežu
Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene
Zahtjev za davanje mišljenja o provedenoj strateškoj procjeni
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš