Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Rab


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Uporabna dozvola
Uporabna dozvola za gradevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za gradevine izgradene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Uporabna dozvola za gradevine ciji je akt za gradenje unisten ili nedostupan
Uporabna dozvola za dio gradevine
Produljenje lokacijske dozvole
Produljenje gradevinske dozvole
Privremena uporabna dozvola
Lokacijska dozvola
_Zahtjev za poništenje gradevinske dozvole
_Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 15. 2.1968 1
_Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1.10.2007 1
_Zahtjev za izdavanje rjesenja o utvrdivanju gradevne cestice 1
_Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni gradevinske dozvole u vezi s promjenom _imena investitora 1
_Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole 1
_Zahtjev za izdavanje izmjene gradevinske dozvole
_Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole
_Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu gradevine 1
Zahtjev za razgledavanje i umnozavanje spisa 1
Produljenje potvrde glavnog projekta
Opci zahtjev
_Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije 1
_Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uredenja 1
_Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi 1
_Zahtjev za izdavanje potvrde da se za gradevinu ne izdaje akt za uporabu 1
_Zahtjev za dopunu _podneska 1
_Obrazac za ispravak pogreske u rjesenju 1
_Izjava o odustanku od zalbe 1
_Izjava o odustanku od zahtjeva 1
_Izjava o odricanju od prava na zalbu 1
Utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
Prijava pocetka pokusnog rada
Potvrde glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Obavijest o nacinu provedbe Zakona i drugih propisa
Lokacijska informacija
Prijava početka ulanjanja
Prijava početka radova