Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju - 30. lipnja 2018.


Novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju - 30. lipnja 2018.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 65/17) otvoren je novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.

Zahtjevi za legalizaciju se mogu podnijeti samo za zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti, ili koje su do tog dana evidentirane na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

Osim otvaranja novoga roka za podnošenje zahtjeva, ovim Zakonom uvedene su i sljedeće izmjene:

- omogućava se legalizacija zgrada izgrađenih u planiranim i istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina pod uvjetom da nadležno javnopravno tijelo izda potvrdu da je zgrada izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koji se utvrđuju u postupku izdavanja lokacijske odnosno građevinske dozvole,

- omogućava se legalizacija zgrada izgrađenih na postojećim površinama javne namjene uz suglasnost upravitelja tih površina odnosno njihovih vlasnika ako nema upravitelja,

- omogućava se evidentiranje legalizirane nezavršene zgrade u katastru.

Obrasci zahtjeva za legalizaciju mogu se naći na internetskoj stranici http://graditeljstvo.pgz.hr/zahtjeviAkti.aspx