Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru koji su bili predmetom postupka PUO, postupka OPUO ili postupka OPEM


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:Datum objave: 09.02.2018
Rješenje o drugoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – betonare i industrijskog kolosjeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, za koju je MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE donijelo rješenje o prihvatljivosti na okoliš,podnositelja zahtjeva GP KRK d.d. Krk, S.Radića 31

Datum objave: 21.07.2017
Lokacijska dozvola za izgradnju građevine: Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda SBR tehnologija Kijac – Mali Lošinj, koji se planira na dijelovima k.č. 618, 618/2, 619, 620/1 i 638, sve k.o. Mali Lošinj – grad, po zahtjevu društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a

Datum objave: 06.07.2017
Lokacijska dozvolu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore,KLASA: UP/I-350-05/16-03/21, URBROJ: 2170/1-03-05/1-17-9 od 30.lipnja 2017., podnositelja zahtjeva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj iz Lošinja

Datum objave: 06.07.2017
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-2) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 7460/3, 7570, 7571/2, 7572/2, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877

Datum objave: 06.07.2017
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-1) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 8024/6, 8024/7, 8024/11, 8030/5, 8032/1, 8032/2, 8106/2, 8108/2, 8111/3, 13431/2, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877

Datum objave: 10.04.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS Slana, CS Slaven i vodovodna mreža sustava Crikvenica /Selce - PODRUČJE SELCE CENTAR, na k.č. br. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selc, podnositelja zahtjeva Murvica d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE DUBRAČINA, Crikvenica, na k.č. 335/1 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE SOPALJSKA, Crikvenica na k.č. 1665 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS – Igralište i vodovodna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE KOTORSKA, Crikvenica, na k.č. 1373 i dr., podnositelja zahtjeva: MURVICA d.o.o., Crikvenica

Datum objave: 17.03.2017
Rješenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., investitora Grada Novi Vinodolski

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., po zahtjevu Grada Novi Vinodolski

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za II. fazu rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnoga značaja Klenovica: ribarska luka i gatovi, na k.č. 3379/1 i 3499/9 k.o. Ledenice, podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Datum objave: 27.01.2017
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – betonare i industrijskog kolosijeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, na k.č. br. 2401/12 i dijelu k.č. 2067/1, k.o. KUKULJANOVO, podnositelja zahtjeva GP KRK d.d. Krk, S. Radića 31

Datum objave: 14.06.2016
Lokacijska dozvola za rekonstrukciju državne ceste D100-001 dionice - Porozina, Dragozetići-Beli, Predošćica, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.

Datum objave: 08.06.2016
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju, uređenje plaže A – Hortenzija i Bellevue i plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta na česticama pomorskog dobra k.č. 13481/1, k.č. 13481/2, 13482/1, k.č. 13482/2, k.č. 13482/3, k.č. 13487, k.č. 13488, k.č. 13489 i k.č. 13490, sve u k.o. Mali Lošinj (plaža A – Hortenzija) i k.č. 13483/1, k.č. 13483/2, k.č. 13485/1, k.č. 13485/2, k.č. 13485/3, k.č. 13485/4, k.č. 13485/5, k.č. 13491, k.č. 13492 i k.č. 13493, sve u k.o. Mali Lošinj (plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta)

Datum objave: 25.04.2016
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu