Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:Datum objave: 13.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 971/13, k.o. Skrbčići, podnositelja zahtjeva Inela nekretnine d.o.o.Sesvete , Selčinska 15/IV.

Datum objave: 13.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 4942/3, k.o. Punat, podnositelja zahtjeva Simon Gomilšek , Slovenija, Maribor, Igriška ulica 21.

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3039/1, k.o. Bogović ( koja se formira od dijela k.č. 3039, k.o. Bogović), podnositelja zahtjeva Miba gradnja d.o.o. Zagreb, Istarska 64.

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3039/2, k.o. Bogović ( koja se formira od dijela k.č. 3039, k.o. Bogović), podnositelja zahtjeva Miba gradnja d.o.o. Zagreb, Istarska 64.

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Čižići (IV. faza), na česticama k.č. 1058/9, 1058/8, 1052/8, 1052/3, 1052/5, 1052/12, 1053/4, 1052/11, 976/4, 976/3, 975/6, 975/4, 977/2, 972/2, 1117/1, 2725/1, 1839/1, 1058/1, 1186/1, 1117/28, 2726/1, 2726/2, 1120/7, 1120/16, 2727/1, 2727/2, *158, 1126/4, 980/3, 971/3, 971/2, 971/1, 966/4, 937/9, 865/1, 879/1, 865/5, 1839/26, 2725/5, 1194/2, 1196/6, 1193/6 i 1193/7, sve k.o. Sužan, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Klimno (VI. faza), na česticama k.č. 7194, 220/16, 220/18, 335/1, 262/1, 266/5, 257/2, 257/4, 258/1, 256/24, 256/11, 7160/1, 252/3, 252/2, 251/2, 251/1, 251/3, 253, 712/4, 740/1, 741/1, 7195/4, 31/3, 1074/10, 7333, 650/17, 1074/184, 652/8, 674/2, 675/1, 1074/4, 710/7, 658/4, 656/2, 657/3, 660/7, 712/34, 711/3, 711/5, 710/12, 710/10, 710/9, 712/10,1074/11, 1074/1, 688/6, 1074/412 i 1074/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 11.01.2018
U postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Klimno (VI. faza), na česticama k.č. 7194, 220/16, 220/18, 335/1, 262/1, 266/5, 257/2, 257/4, 258/1, 256/24, 256/11, 7160/1, 252/3, 252/2, 251/2, 251/1, 251/3, 253, 712/4, 740/1, 741/1, 7195/4, 31/3, 1074/10, 7333, 650/17, 1074/184, 652/8, 674/2, 675/1, 1074/4, 710/7, 658/4, 656/2, 657/3, 660/7, 712/34, 711/3, 711/5, 710/12, 710/10, 710/9, 712/10,1074/11, 1074/1, 688/6, 1074/412 i 1074/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za dan 19. siječnja 2018. godine

Datum objave: 09.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Šilo, kanalizaciju naselja Šilo + CS-12 Šilo 1.LOK (VII. faza), na česticama k.č. 819/1, 845, 1692, 1702, 1074/1, 1074/75, 1074/77, 1074/91, 1074/100, 1074/144, 1074/157, 1074/165, 1074/178, 1074/230, 1074/273, 1074/314, 1074/429, 1074/433, 1074/506, 1536/8, 1536/9, 1546/1, 1546/2, 1568/3, 1569/5, 1569/7, 1587/4, 1587/5, 1603/1, 1603/5, 1621/3, 1627/3, 1637/2, 1646/2, 1689/4, 1711/3, 1714/2, 1714/3, 1715/2, 1715/3, 1716/3, 1717/1, 1717/6, 1720/2, 1721/5, 1722/2, 1724/1, 1726/1, 1734/6, 1744/1, 1746/3, 1747/12, 7214/1, 7214/19, 7214/24, 7214/26, 7214/27, 7214/37, 7214/38, 7220/1, 7317/1, 7317/2 i 7317/6, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 02.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno raskrižje „Sv. Vid“, na k.č. i dijelovima k.č. 4314/4, 282/7, 282/6, 288/4, 4314/6, 4314/5, 284/3, 309/3, 309/1, 4314/7, 309/5, 309/4, 312/3, 312/4, 312/5, 4254/2, 4314/8, 287/2, 287/1, 4314/9, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 344/1, 344/3, 4301/2, 286/4, 286/2, 286/5, 346/4, 338/1, 286/7, 282/8, sve k.o. Miholjice, po zahtjevu koji je zatražila Općina Malinska-Dubašnica iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazena na k.č. 5443 k.o. Soline (nastaje spajanjem k.č. 5442, 5443, zgr.č. 261, 262/1, 262/2, 262/3 i 263 sve k.o. Soline) u naselju Gostinjac, investitora Igora Džodana

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 2196/7, k.o. Krk-grad u naselju Krk, po zahtjevu koji su zatražili investitori Ivanka i Cvjetko Miklić, Krk, Mate Balote 35

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 994/1, k.o. Sveti Anton u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražio investitor Azimut projekt d.o.o. Sesvete, Krste Hegedušića 48a

Datum objave: 19.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija restorana i izgradnja vanjskog bazena na čestici k.č. 770/1 k.o. Poljica u kampu Glavotok, po zahtjevu koji je zatražio investitor Glavotok d.o.o. Krk, Glavotok 4

Datum objave: 19.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 350/2, k.o. Miholjice unutar građevinskog područja naselja Sveti Vid, po zahtjevu koji je zatražo investitor Daniel Vukadinović Levski

Datum objave: 12.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju ceste Križ-Riva (dio nerazvrstane ceste OMI-79) na dijelovima k.č. 5144, 5140, 5139, 5135, 5134, 5133, 5132, 5082, 5081, 5080, 5061, 5060/1, 5059, 5058, 5057, 5056, 5055, 5053/1, 4521, 4520, 4518/1, 4510/1, 4508, 4507, 4505/1, 4504, 4503, 4502, 4473, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4363/2, 4361, 4360, 4349, 4347, 4343, 4337, 4332/2, k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, po zahtjevu koji je zatražila Općina Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13, zastupana po Zlatku Pavušeku, ing.građ. zaposlenom u GPZ d.d. Rijeka

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : dvosmjerna nerazvrstana prometnica na k.č. 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1308/1, 1308/2, 1308/4 i 1308/6, sve u k.o. Bogovići unutar građevinskog područja naselja Kremenići, po zahtjevu koji je zatražo investitor Općina Malinska – Dubašnica

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/19 za rekonstrukciju postojeće zgrade u zgradu poslovno-stambene namjene na k.č. 2979/1 k.o. Krk-grad (nastaje iz dijela k.č. 2979 k.o. Krk-grad) u naselju Krk po zahtjevu Ivice Lužine i Željke Cvitkušić-Lužina

Datum objave: 04.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa bazenom u okućnici na k.č. 2562/2, k.o. Poljica u naselju Kapovci, po zahtjevu investitora Josipa Pajeska

Datum objave: 04.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2478/18, k.o. Sužan u naselju Čižići, po zahtjevu investitora Anela Šćulac iz Viškova, Mladenići 130 i Junuza Kovačević iz Rijeke, Rastočine 5

Datum objave: 15.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/156 za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č. 653/5 k.o. Sužan (nastaje spajanjem k.č. 653/5 i dijela k.č. 653/4 obje k.o. Sužan) u naselju Čižići, po zahtjevu Kristine Laco, Zagreb, Britanski trg 6

Datum objave: 24.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju samostojeće stambene građevine P+1 sa 3 stambene jedinice na novoplaniranoj čestici k.č. 879/1 k.o. Vrbnik (dio k.č. 879 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, po zahtjevu koji je zatražio investitor Neven Medić iz Rijeke, Ivana Matrljana 28A, zastupan po opunomoćeniku Plan A d.o.o. Rijeka, Kapitanovo 2

Datum objave: 05.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Porat i Vantačići na k.č. 2588/8, 1579/10, 1572/31, 1572/7,1577/9, 2585/1, 2588/10, 1494/2, 1494/5, 2607, 2586/2, 1565/29, 1565/32, 1565/30, 1580/11, 1579/5, 1579/4, 1582/2, 1582/1, 1580/5, 2582/5, 1578/9, 1580/35, 1580/4, 1491/40, 1492/30, 1492/53, 1490/4, 1490/6, 1594/2, 1591756, 1591/42, 1591/3, 1413/17, 1413/12, 1413/6, 1490/8, 1490/7,1490/1, 1487/1, 1487/3, 1486/2, 1485/1, 1479/2, 1474/1, 1473/1, 1468/3,1474/2, 1476/1, 1477/1, 2582/7, 1412/10, 1412/9, 1412/6, 1417/9, 1419/5, 1420/8, 1417/13, 1594/2, 1596/5, 1415/2, 1412/11, 1412/12, 1412/10, 1415/18, 1416/1, 1479/1, 1482/2, 1482/6, 1485/2, 148571, 1486/1, 1474/2, 1475/4, 1459/2, 1457/2, 128/6, 128/7, 1297/1, 2582/8, 2582/9, 2582/11, 2582/23, 2582/22, 2584/8, 1326/3, 1395/4, 1400/3, 1393/3, 1399/13, 1401/6, 1421/10, 1423/19, 1423/17, 1430/3, 1431/3, 1437/8, 1308/2, 1308/1, 1307/3,1307/1, 1325/3, 1268/9, 1268/4, 1265/26, 1263/1 i 2611, sve čestice u k.o. Sveti Anton po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 18.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Njivice (zona Rosulje) na česticama k.č. 11188, 11123, 11148, 11147, 11146, 10505/1, 11375, 11067, 10815, 10911, 10895, 10897/1, 10897/2, 10897/3, 10897/4, 10897/5, 10897/6, 10897/7, 11113, 11168, 10894, 11283/1 k.o. Omišalj-Njivice, na k.č. 3911/1 i 3910/1 k.o. Miholjice i na k.č. 4727/18 k.o. Omišalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 14.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže Draga Baška, Jurandvor i Batomalj na k.č. 8130/1, 8135, 8131/1, 5210/59, k.o. Batomalj, k.č. 11184, 11183, 11178/13, 11182, 11137/3, 11141, 36/1, 1177, 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1277, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1183/1, 1185/1,1186/6, 1186/7,1186/1, 1202/5, 1202/4, 1202/3, 1202/1, 1203/2, 1203/1, 1201, 1199, 1198/1, 1197/1, 11142/2, 41/1, 11142/1, 11142/5, 11142/3, 11142/4, 682, 689, 691, 694, 695, 696,698/1, 698/2, 699/3, 699/2, 294, 291/1, 289, 203, 11148/4, 275/1, 294, 11148/3, 187/1, 187/2, 191, 193, 204, 205/1, 205/2, 282/3, 11140/1,275/1, 254, 330/2, 331/2, 319, 310, 316/1, 314, 11149/1, 297/1, 296/1, 696/1, sve u k.o Draga Baška, k.č. 8867/4, 5493/6, 5493/7, 5493/8, 5493/10, 8868/3, 8868/1,8868/6, 8869/1, 6029, 6023/1, 6023/2, 6022/3, k.o. Baška rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže Draga Baška, Jurandvor i Batomalj na k.č. 8130/1, 8135, 8131/1, 5210/59, k.o. Batomalj, k.č. 11184, 11183, 11178/13, 11182, 11137/3, 11141, 36/1, 1177, 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1277, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1183/1, 1185/1,1186/6, 1186/7,1186/1, 1202/5, 1202/4, 1202/3, 1202/1, 1203/2, 1203/1, 1201, 1199, 1198/1, 1197/1, 11142/2, 41/1, 11142/1, 11142/5, 11142/3, 11142/4, 682, 689, 691, 694, 695, 696,698/1, 698/2, 699/3, 699/2, 294, 291/1, 289, 203, 11148/4, 275/1, 294, 11148/3, 187/1, 187/2, 191, 193, 204, 205/1, 205/2, 282/3, 11140/1,275/1, 254, 330/2, 331/2, 319, 310, 316/1, 314, 11149/1, 297/1, 296/1, 696/1, sve u k.o Draga Baška, k.č. 8867/4, 5493/6, 5493/7, 5493/8, 5493/10, 8868/3, 8868/1,8868/6, 8869/1, 6029, 6023/1, 6023/2, 6022/3, sve u k.o. Baška, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda VS Haludovo – naselje Malinska na česticama k.č. 443/1, 418/1, 3256/1, 422/2, 422/4, 3255/5, 3255/4, 420/1, 414/1, 3254/2, 3254/13, 426/4, 438/2, 437/2, 439/3, 291/4, 292/1, 291/2, 291/1, 283/9, 3252, 215/1, 178/62, sve k.o. Bogovići, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 01.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višestambene zgrade s 30 stanova u gradu Krku na k.č. 2286/1 k.o. Krk-grad po zahtjevu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb, Savska cesta 41/V

Datum objave: 30.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dvije postojeće stambene građevine u poluugrađenu obiteljsku kuću s tri etaže (S+P+1) s jednim stanom i rekonstrukciju postojeće pomoćne građevine na česticama k.č. 1577 i 1578 k.o. Baška-nova (novoplanirana k.č. 1578 k.o. Baška-nova) u naselju Baška, Gorinka 61a, po zahtjevu koji je zatražio investitor Bojana Vidas iz Rijeke, Bribirska 5

Datum objave: 25.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za za izgradnju sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka na k.č. 4113, 3308, 2998, 1993, 1991, 1992, 4101/1, 1299, 1296, 4110, 622, 2074, sve k.o. Baška-nova u naselju Baška, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 25.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Soline (V. faza), na česticama k.č. 7160/1, 7165, 7167, 7173/1, 7173/3, 7173/4, 7173/6, 7174, 7177, 77/4, 79/3, 88/3, 93/2, 114, 141/1, 191/3, 193/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 17.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Šilo (II. faza), na česticama k.č. 1074/1, 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1350/5, 1353/1, 1353/2, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/12, 1358/8, 1359/1, 1359/6, 1359/3, 1359/5, 1360, 1362, 1364/1, 1074/77, 1074/144, 7317/5, 7317/1, 7317/6, 7317/2, 7331, 7317/4, 1620/4 i 1074/91, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 17.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju depandanse hotela Kanajt, na građevnoj čestici k.č. 3696/5 k.o. Punat (koja se formira od k.č. 3696/166 i 3696/296 i dijelova k.č. 3696/5, 3696/7 i 3696/169 k.o. Punat), po zahtjevu koji je zatražio investitor Marine Punat d.o.o. Punat, Puntica 7.

Datum objave: 07.08.2017
Javni poziv strankama radi objave na mrežnim stranicama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/137 za gradnju boćališta u sklopu sportsko-rekreacijskog centara u gradu Krku na k.č. 3320/1 k.o. Krk-grad po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

Datum objave: 13.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Punat ,na k.č. 4779/3, 4780/2, 4772/20, 4772/9, 289/8, 289/11, 6124/2, 4715/2, 4716/3, 4687/4,734, 4673/4, 6119/1, 6118/1, 4888/1, 4889/5, 4863/3, 4864/3, 4864/5, 4864/8, 4868/2, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4854/2, 270/1, 270/2, 271/3, 272/2, 251/4, 251/2, 274/5, 288/1, 287/3, 302, 6165, 338, 4709/6, 737/4, 4700/3, 4699/2, 4698/3, 4697/6, 4600/2, 4600/1, 4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/5, 4697/4, 4696/3, 4693/2,4692/4, 469273,469173, 4690, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 6124/1, 4575/2, 4604/4, 4604/27, 4604/7, 4603/3, 642/3, 4614/5, 4612/3, 6119/2, 4618/2, 4619/3, 4619/4, 4620/2, 4621/2, 4622/2, 4623/3, 4623/4, 4624/2, 4625/4, 4625/6, 4626/3, 4654/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4644/2, 8944, 9127/1, 8619, 8651, 8652/1, 8273, 8286/1, 8287/3, 8289/1, 8649, 8713/7, 8661/1, 8690/2, 1474/2, 1474/4, 1474/1, 8298/1, 8654/2, 8653/3, 8652/3, 8652/1, 8424/3, 8439/3, 8436/3, 8578, 8422, 9127/1, 8635, 8649, 8381, 8331, 8382, 8101, 6139/12, 6139/18, 6139/19, 6139/5, 9123, 6139/16, 6139/17, sve čestice u k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Omišalj, na k.č. 111, 115, 117/1,152, k.o. Omišalj, te k.č. 1749/1, 140, 1648, 2030/3, 3946, 4090/1, 4210, 281, 194, 195, 141,785, 755/1,753, 752, 978, 1013, 1055, 1120/1, 1001, 867, 869, 871, 1031, 1042, 1070, 1096, 1128, 1144, 1405, k.o. Omišalj – Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Kornić, na k.č. 4452/1, 4451, 4452/3, 301/48, 1481/29, 735/181, 738/185, 738/187, 4457/2, 356/127, 1481/1, 4457/10, 4452/4, 1481/27, 1478/48, 91/15, 735/39, 695/5, 15/2, 20, 1523/2, 1555/1, 1528/5, 735/5, 709/36, 735/14, sve čestice u k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u ulicama Kančinar i Buć u naselju Omišalj, na k.č. 4502, 4501, 4535, 5051, 5047/2, 5046/4, 4521, 5057, sve čestice u k.o. Omišalj – Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u u Ulici Galija i Starobašćanskoj ulici u naselju Punat na k.č. 6119/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4650/5, 4647/5, 4646/2, 4645/4, 4645/3, 4644/2, 4647/3, 4696/3, 4693/2, 4692/4, 4692/3, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 4587/7, 4600/2, 4600/1, 4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/6, 4697/4, 4643/2, 6110/1, 6117/1, 6118/4, 4869/2, 4855/4, 4857/3, 4858/6, 4858/10, 6119/1, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4900/2, 4854/2, 4853, 4848/4, 4848/5, 4848/6, 4823/30, 4849/2, 8056,8085,8101, 8141/2, 8141/1, 8148, 8110, 6139/14, 7832, 9127/1, 4611/2, 4618/2, te gr.č. 736/2, sve čestice u k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 08.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Krčkoj ulici i Ulici Stjepana Radića u naselju Njivice, na k.č. 11234, 11123, 11286/6, 11286/7, 11286/8, 11285/3, 11283/1, 11146, sve k.č. u k.o. Omišalj - Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 08.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Ulici 17. Travnja u naselju Kornić na k.č. 1560/44, 1560/37, 1560/49, 1565/6, 1565/1, 1567/13, 1567/1, 1567/12, 1566/10,1481/29, 1567/2, 1567/3, 4457/10, sve čestice u k.o. Kornić,po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 08.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Krk na k.č. 2239/1, 2226/16, 4019/5, 2228/11, 2227/2, 2239/1, 2179/1, 2204/1, 2202/4, 2142/2, 4019/1, 2275/7, 2276/10, 2278/9, 2279/4, 2276/8, 2268/1, 2420/1, 2426, 2453/1, 2452, 2431/2, 2421/1, 2400/2, 2407, 2453/1, 2442, 2389/3, 2473/1, 2484, 2479/2, 2464, 2456/1, 2453/1, 2442, 2389/3, 2473/1, 2484, 2479/2, 2464, 2456/1, 2453/1, 2403, 2549/7, 2558, 2567/5, 2391/1, 2311/6, 2311/10, 2312, 2316, 2343/2, 4021/1, 2317, 4020/1, 2522, 2390/1, 2341/1, 2377, 2388/8, 2387/8, 2388/15, 2474/6, 2475/2, 2483/2, 2484, 2486/3, 2387/4, 2387/3, 2377, 2388/1, 2363, 2366/2, 2476/2, 2494, 2497, 4018/1, 2763, 4026/2, 2058/1, 2064/1, 2065, 2081, 4027/1, 3329/3, 3330/7, 3331/3, 3314/8, 3255/3, 3323/3, 3261, 3260/1, 3324/1, 3331/2, 4025, 2997, 3440/12, 3421/3, 3411/4, 3420/7, 3023, 3029, 3352/1, 4029/1, 3551/1, 3393/1, 3395/3, 3394/5, 3395/7, 3400/2,, 4029/1, 3398/2, 3491, 3512/1, 3538/2, 3536/2, 3541, 3532, 3534, 3500, 3512/1, 3062, 3738, 4032/1,3671/4, 3712, 3912/2, 3770/1, 3908/3, 4032/2, 4032/5, 3898/6, 3912/2, 3796/5, 3776/1, 3700/6, 3676, 3698/4, 3696/12, 3758/2, 3893/3, 3917/1, 3770/1, 37654, 3932/1, 3932/2, 3933, 4033/3, sve čestice u k.o. Krk-grad , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 06.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju križanja Ulice Stjepana Radića i Ulice Narodnog preporoda s parkiralištem na dijelovima k.č. 2103/2, 2103/3, 2115/1, 2102, 4078, 2136, 2137/3, 4079/1, 2666, 2652, 3170, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2100, 2099, 2101, 2092/1 k.o. Krk-grad u gradu Krku, po zahtjevu koji je podnio Grad Krk iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 25.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Sveti Vid Miholjice na česticama k.č. 4313/11, 4313/1, 4311, 4254/4, 21/5, 4301/3, 4304/1, 4303/5, 4308/2, 549/9, 558/6, 4310/1, 4310/2, 4312, 4313/12, 4314/1, 4303/2 i 4313/13, k.o. Miholjice, po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 05.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet županijskog značaja Punat na k.č. 8506/1, 8506/2, 8506/3, 8514/6, 8514/10, 8514/11, 9132, 9133, 9134, 9135 k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu koji je zatražila Županijska lučka uprava Krk iz Krka, Trg bana Josipa Jelačića 5, zastupana po tvrtki Obala d.o.o. Split, Gat Sv. Duje 1

Datum objave: 14.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju javne rasvjete na k.č. 10505/1 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice u Ulici kralja Tomislava, po zahtjevu OPĆINE OMIŠALJ, Omišalj, Prikešte 13

Datum objave: 10.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sabirne ulice SU 1, ostale ulice OU 1 i OU 2 i kolno-pješačke površine KP 3 na dijelovima k.č. 437/3, 437/2, 433/12, 437/4, 433/11, 433/10a, 433/6a, 433/10, 433/7, 433/1, 326, 3254/3, 332/4, 325, 348/1, 433/14, 433/6a, 433/8a, 433/15, 433/5, 433/7a, 434/1, 434/11, 305/1, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/6, 305/2, 299/2, 436/1, 436/2, 294/1, 292/1, 292/2, 291/2 i 294/6, sve k.o. Bogović u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražila Općina Malinska-Dubašnica iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Zlatku Pavušeku iz GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

Datum objave: 06.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju prometnice na dijelovima k.č. 1795 i 1794/2 obje k.o. Linardić u naselju Brzac, po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

Datum objave: 02.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju nadstrešnice iznad dijela tribina na nogometnom stadionu Josip Pepi Uravić i gradu Krku na k.č 3320/1 k.o. Krk-grad, po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

Datum objave: 19.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabela TS 20/0,4 kv Vidikovac 2 na na k.č. 2211/11, 2211/1, 2212/3, 2210, 2197/2, 2199/1, 2209/1,2207/1, 2207/5, 2207/14, 2228/8, 2238/2, 2212/1, 2239/1, 2243/1, 2242/3, 2260/1, k.o. Krk- grad, po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. –Elektroprimorje Rijeka

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju kampa Pila na k.č. 9052 (k.č. 9052, 9045, 8946, 9113, 9114, 9115, 9108/3, 9123, 233, 320, 317/2 i dijelovi k.č. 9042/1, 9072, 9050, 9044, 8944 i 319) k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Hoteli Punat d.d. iz Punta, Obala 102

Datum objave: 02.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju stambene građevine i prenamjenu u ugostiteljsko-turističku građevinu tipa apart-hotel, na česticama grč. 790/1, 790/2 i k.č. 323/2, 323/3, 324/1, 324/4, 324/5, 324/3 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, po zahtjevu koji je zatražio investitor Turistički obrt „Apartmani Maja“ vl. Maja Fugošić iz Vrbnika, Supec 54

Datum objave: 24.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : gradnja kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u naselju Omišalj , ulice Kančinar i Buć , na k.č. 4502, 4501, 4535, 5051, 5047/2, 5046/4, 4521, 5057, k.o. Omišalj – Njivice (ni), po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 24.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u naselju Punat, odvojci Ulice Galija i Starobašćanske ulice, na k.č.6119/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4650/5, 4647/5, 4646/2, 4645/4, 4645/3, 4644/2, 4647/3, 4696/3, 4693/2, 4692/4, 4692/3, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 4587/7, 4600/2, 4600/1,4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/6, 4697/4, 4643/2, 6110/1, 6117/1, 6118/4, 4869/4, 4855/4, 4857/3, 4858/6, 4858/10, 6119/1, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4900/2, 4854/2, 4853, 4848/4, 4848/5, 4848/6, 4823/30, 4849/2, 8056, 8085, 8101, 8141/2, 8141/1, 8148, 8110, 6139/14, 7832, 9127/1, 4611/2, 4618/2, te gr.č.736/2, sve čestice k.o. Punat , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela tlačnog voda CS „Ponikve“ – PKV „Lizer“ , na k.č. 4414/25, 4414/19, 4414/24, 4414/21, 4414/9, 4165/84, 4165/85, 4165/80, 4165/88, 4165/77, 4165/76, 4165/100, 4165/49, 4171/2, 4171/1, 4165/102, 4165/43, 4165/46, 4165/45, 4165/42, 4165/41, 4163/1, 4163/2, 4147/4, 4147/3, 4147/2, 4147/1, 4151/2, 4151/1, 4153/1, 4153/5, 4153/6, 4153/2, 4153/4, 4153/3, 4155/2, 4155/1, sve čestice u k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Ulici 17. travnja u naselju Kornić, na k.č. 1560/44, 1560/37, 1560/49, 1565/6, 1565/1, 1567/13, 1567/1, 1567/12, 1566/10, 1481/29, 1567/2,1567/3, 4457/10, k.o. Kornić , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda Dunat – VS Punat, I. faza , na k.č. 707/4, 435, 433/2, 518/2, 539/2, 538, 537, 536, 535, k.o. Kornić, te k.č., 3708/9, 6150/1, 6150/7, 3586/3, 3586/4, 3582/2, 3581/3, 3577/5, 3577/9, 3577/12, 3577/14, 3576/3, 3575/3, 3556/4, 3555/4, 3554/4, 3559/3, 3560/2, 3561/2, 3548/7, 3548/27, 3548/23, 3548/25, 3548/29, 3547/2, 3546/3, 3545/3,3544/3, 3543/2, 3542/2, 3547/2, 3527/11, 3527/12, 3510/6, 3510/7,3503/4, 3517/2, 6145/9, 2207/2, 2206/2, 2205/2, 2219/3, 2220/4, 2220/5, 2223/5, 2223/6, 2225/2, 2226/2, 2227/2, 2241, 2242, 2247/4, 2247/9, 2247/10, 2246/3, 2257/2, 2255/2, 2254/2, 6145/26, 3346/2, 3348/2, 3349/2, 3343/4, 3343/5, 3343/8, 3343/13, 3325/2, 3325/3, 3323, 3322, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3306/2, 3304, 3303, 6148/1, 3267, 3268/1, 3268/2, 3269/1, 3270, 3155/2, sve u k.o. Punat,po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 22.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnju nerazvrstane prometnice na predjelu Mali Kartec u Gradu Krku na k.č. 3865/7, 3866, 3862/2, 3862/5, 3861/11,3860/2, 3859/3, 3873/2, 3871/2, 3873/4, 3895/2, 4032/11, 3864/5, 4032/12, 3864/6,3865/2, 3864/7, 3862/3, 3865/5, 3859/2, 3861/9, 3870/1, 3863/3 i 3812/2, k.o. Krk – grad , po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 18.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijska dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja prometnice - dijela Crikveničke ulice , na dijelovima k.č. 3820, 3853/3, 3852, 3841, 3850, 3851, 3839/6, 3842/10, 3855, 3840/1, 3843/1, 3840/5 i 4030, sve čestice u k.o. Krk –grad u naselju Krk, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 08.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju ulice Večja na dijelovima k.č. 468/2, 469, 518/4, 518/3, 518/2, 518/1, 518/6 te na k.č. 518/7 i 564/1 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 07.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj i to podsustava Čižići-Soline-Klimno i podsustava Šilo koji se sastoji od kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda te crpnih stanica: crpne stanice CS-1 „Čižići“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 1058/1 k.o. Sužan, crpne stanice CS-2 „Klimno 1“ s retencijskim bazenom na z.č. 224/2 k.o. Soline, crpne stanice CS-3 „Klimno 2“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 7334 k.o. Soline, crpne stanice CS-4 Klimno 3 sa sigurnosnim preljevom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-5 Šilo 1 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1620/4 k.o. Soline, crpne stanice CS-6 Šilo 2 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1074/91 k.o. Soline, crpne stanice CS-7 Šilo 3 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1074/91 k.o. Soline, crpne stanice CS-8 „Soline 1“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 93/2 k.o. Soline, crpne stanice CS-9 „Čižići 1.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 2727/1 k.o. Sužan, crpne stanice CS-10 „Klimno 1.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-11 „Klimno 2.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-12 „Šilo 1.LOK“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 1536/9 k.o. Soline i podmorskog ispusta Klimno, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 19.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda PKV Lizer - VS Krk na k.č. 4414/18, 4414/19, 4414/25, 4422/2, 4429/1, 4430/1 k.o. Kornić, na k.č. 1963, 1964/4, 1964/6 k.o. Krk i na k.č. 2108/5, 2109, 2114/6, 4018/1 k.o. Krk-grad, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 15.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja sabirne ulice SU1, ostale ulice OU1, OU2 i kolno - pješačke površine KP3 unutar UPU-a 3, Dobrinčevo u Malinskoj na dijelovima k.č. 437/3, 437/2, 433/12, 337/4, 433/11, 433/10, 433/6, 433/7, 433/1, 326, 3254/3 (put), 332/4, 325, 348/1, 433/14, 433/8, 433/15, 433/5, 433/7, 434/1, 434/11, 305/1, 434/9, 434/1, 434/10, 434/12, 434/13, 434/6, 305/2, 299/2, 436/1, 436/2, 294/1, 292/1, 291/2 i 294/6 sve čestice u k.o. Bogović po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22

Datum objave: 05.09.2016
Javni poziv strankama u postupku u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju spojnog vodovoda naselja Polje - Županje na k.č. 3888/3, 3892/2, 3893/2, 3893/5, 3893/7, 3906, 3918/1, 3918/3, 3920/2, 4198/4, 7214/1 i 7238/3 k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14, za dan 14. rujna 2016. godine.

Datum objave: 05.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sustav javne odvodnje naselja Porat i Vantačići na k.č. 1265/5, 1265/26, 1265/28, 1268/6, 1268/10,1285/1, 1285/7, 1309/3, 1310/6, 1321/2, 1377/2, 1393/3, 1395/4, 1396/3, 1396/4, 1399/13, 1412/9, 1412/10, 1412/12, 1413/1, 1413/6, 1415/2, 1415/18, 1415/24,1416/1, 1421/16, 1421/17, 1421/22, 1423/2, 1424/3, 1424/4, 1426/4, 1429/6, 1429/7, 1435/1, 1437/8, 1441/5, 1468/3, 1474/1, 1474/2, 1475/4, 1477/1, 1477/6, 1477/14, 1479/2, 1482/2,1486/1, 1490/3, 1490/6, 1491/2, 1491/37, 1491/40, 1491/42, 1491/44, 1491/65, 1565/29, 1565/30, 1565/51, 1572/7, 1572/11, 1572/31, 1577/9, 1578/9, 1579/4, 1579/5, 1580/4, 1586/26, 1586/35, 1590/9, 1591/1, 1591/56, 1596/5, 1597/15, 2582/5, 2582/6, 2582/7, 2582/9, 2582/11, 2584/1, 2584/6, 2586/2, 2588/8, 2588/9, 2588/10, 2611, 2612, 9867, 1486/2, 1487/3,1490/1, 1490/4, 1490/7, 1490/8, 1490/9, 1492/63, 1492/64, 1564/2, 1515,2604/2, 2607, sve čestice u k.o. Sveti Anton, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 05.09.2016
Rekonstrukcija vodovoda Vodosprema Baška-naselje Baška na k.č. 676, 682, 681, 8127/1, 8131/1, 971/2, 974, 8153/2, 1082/2, 1083, 1084, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/1, 1097/1, 1098/1, 1098/4, 1099/1, 1102/2, 1103/1, 1104/1, 1125, 1126/1,1126/2, 1127/1, 1127/2, 8128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 8147/11,1134/4, 1135, 1136/2, 1137/2, 1139/2, 1140/1, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1142/1, 1142/2, 1143/2, 1143/3, k.o. Batomalj, te k.č. 4099, 2918, 3308, 2998, k.o. Baška nova, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 25.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: : Rekonstrukcija vodovoda od VS Haludovo do naselja Malinska na k.č. 443/1, 418/1, 3256/1, 422/2, 422/4, 3255/5, 3255/4, 420/1, 414/1, 3254/2, 426/4, 438/2, 437/2, 439/3, 291/4, 292/1, 291/2, 291/1, 283/9, 3252, 215/1, 178/62, k.o. Bogovići , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 25.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda PKV Draga Baška 1 – VS Baška na k.č.3937/4, 3937/3, 3937/1, 3820/2, 3820/1, 3823, 3825/4, 3827, 3828/3, 8149/2, 3804/12, 3804/13, 3804/15, 3804/3, 3801/1, 3800, 3799/1, 3799/2, 3799/3, 5722/1, 5722/2, 5722/3, 8142/3, 5723/2, 3761/1, 3760,3759, 3753/1, 3753/2, 3745,8142/2, 5742, 5744, 5745, 5746, 5763/2, 5764/1, 5764/3, 5765, 5766/1, 5767, 8142/1, 3607, 3605, 3603/2, 3603/1, 3602/1, 3601, 3600/3, 3600/2, 3600/1, 3598, 3592/3, 3592/2, 8141/1, 3495/1, 3494, 3500, 3501/1, 3501/2, 3502, 3503/1,3503/2, 3504, 3505/1, 3505/2, 3507, 3509, 3511, 3542/1, 3542/2, 3539/1, 3539/2, 3539/3, 3539/4, 3536/2, 3534, 3532/2, 3532/1, 3531, 3528/2, 3527/2, 3527/1, 3526, 8150, 5848/1, 5848/2, 5848/3, 5848/4, 5848/5, 5848/6, 5848/6, 5848/7, 5652/1, 5852/2, 5853, 8140/1, 3341/2, 3341/1, 3336/4, 3336/3, 3336/2, 8151, 5926/1, 5926/2, 5927, 5928, 5929, 5930/1, 5930/2, 5931, 5955/2, 5939, 5940/2, 8152, 2987, 2989, 2990/1, 2990/2, 2990/3, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2991/5, 2991/4, 2995/1, 2955/2, 2996/1, 2996/2, 2997/1, 2997/2, 2999, 3001, 3002, 3003, 8138, 3229, 3227, 3226, 3223, 3216/1, 3216/2, 3215, 3202, 3200/1, 3197/2, 3183/4, 3183/3, 3179, 3175712, 3175713, 3175/14, 3175/15, 3175/16, 3175/17, 3175/21, 3162/2, 3163/1, 3163/2, 3156/1, 3155, 3154, 3131/3, 3132, 3133, 813771, 3134/2, 8153/1, 2737, 2744/1, 2744/2, 2745, 2754, 2755, 2595, 2590, 2572, 2571, 2570, 2569, 2564, 2568, 2567/1, 2533/3, 2532/3, 2532/1, 2531, 2530, 2529/3, 2529/2, 2529/1, 2478, 2477, 2469, 2470/1, 2466/1, 2466/2, 8154, 2260, 2261/1, 2261/2, 2269/2, 2270, 2185, 2183/2, 2183/1, 2132/3, 2132/1, 2131, 2126/2, 2126/1, 2125, 2124/2, 2124/1, 2123, 2122, 2018, 2019/1, 8130/1, 156/2, 156/1, 157/2, 159/2, 159/3, 159/4, 165/5, 165/4, 165/3, 165/2, 165/1, 167, 8127/4, 127/1, 117/2, 116, 431, 432, 433, 429, 438/1, 438/3, 438/2, 426/2, 426/1, 409, 8127/2, 382/2, 382/1, 381, 380/2, 380/1, 8131/1, 681, 682, sve k.č. u k.o. Batomalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 23.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju prilazne ceste na k.č. 1245/10 k.o. Poljica (nastale spajanjem dijelova k.č. 1245/1, 1245/2 i 1246 sve k.o. Poljica) po zahtjevu investitora Delta projekt d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4

Datum objave: 17.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja 20 kV kabelskog voda TS 20/0,4kv Stara Baška-TS 20/0,4kv Stara Baška 2 na k.č. 344/7, 344/5, 2263/2, 257/2, 257/1, 255, 2264/1, 2266/1, 2266/2, 1415/2, 1416, 1417, 1419, 1426, 1425, 1480/9,1480/8, 1479/6, 1479/5, 1479/4. 1479/3, 1479/2, 1479/1, 1478/2, 1478/1, 1477/1, 1476/1 , 1475, sve k.č. u k.o. Stara Baška, po zahtjevu investitora HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.

Datum objave: 15.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: dvosmjerna prometnica sa jednostranim pješačkim nogostupom oznake SU 1 na dijelovima 2419, 2431, 2432/1, 2430/2, 2428/2, 2432/2, 2420/4, 2428/1, 2427/3,2427/2, 2427/1,sve k.č. u k.o. Bogović unutar površine za izdvojene namjene – poslovne namjene oznake K3, Barušići, po zahtjevu Općine Malinska - Dubašnica.

Datum objave: 07.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Fekalna kanalizacija zapadnog dijela grada Krka – II. Faza , a izmjena i dopuna odnosi se na izmještanje, skraćivanje ili produženje dijela trase na k.č. 2060/2, 2058/12, 2058/2, 2058/1, 2064/1, 2065, 2081, 3280/1, 3279/4, 3280/3, 3314/8, 3314/7, 4028, 3384/4, 3384/5, 3385/7, 3320/1, 3437, 3440/3, 3439, 3440/1, 3440/7,3440/12, 3421/3, 3416/2, 3149/1, 3761/2, 3758/2, 3760, 3759, 3615, 3616, 3630/2, 3629/1, 3617/1, 3347/4, 3385/7, sve čestice u k.o. Krk-grad, te na k.č. 1955/3, 1438/19, 1438/13, k.o. Krk, po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 02.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Fekalna kanalizacija istočnog dijela grada Krka – II. Faza , a izmjena i dopuna odnosi se na crpnu stanicu smještenu na k.č. 53/1, k.o. Krk, kolektore koji prolaze česticama : k.č. 2199/1, 2197/2, 2142/2, 2142/1, 2143, 4019, 4019/6, 2606/1, 4019/5, 2238/6,2238/2, 2239/1, 2226/16,2498/4, 2389/3, 2407, 2473/1, 2484, 2472/1, 2469/2, 2479/2, 2464, 2456/2, 2498/1, 2498/2, 2498/3, 2549/7,2558, 2567/5, 2568, 4020/1, 2579, 2399/6, 2398/1, 2400/6, 2401/6, 2400/1, 2401/1, 2389/3, 2391, 2311/1, 2311/3, 2311/4, 2312, 2316, 2343/2, 4021/1, 2523/2, 2523/4, 2523/1, 2523/5, 2512/1, 2512/3, 2341/1, 2390/1, 2317, 4020/2, te k.č. 1040/7 i 1969/2, k.o. Krk, te tlačni cjevovod koji prolazi česticama k.č. 2341/1, 2342/2, 2342/3, 2342/1, 2344, 2345, 2347, 2346, te k.č. 40/1, 35, 48/9, 34, 33, 47/6, 46, 52/2, 53/1, k.o. Krk , po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 19.05.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcije tlačnog voda CS Ponikve – PKV Lubenovo na k.č. 2300/19, 3237/1, 2352, 2351/3, 2351/6, 2354, 2349, 2355/1, 2357/1, 2357/4, 2356/1, sve čestice u k.o. Bogović, te na k.č. 2576/4, 2576/5, 2433/40, 2433/41, 2433/42, 2433/159, sve čestice u k.o. Sveti Anton po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 29.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg tlačnog voda CS Ponikve – PKV Lizer na k.č. 4414/9, 4430/2, 4444/2, 2641/97, 2641/160, 2641/159, 2641/158, 2641/157, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2641/98, 2702/2, 2702/1, 2703/1, 2703/2, 2704/2, 2641/155, 2641/154, 2705, 4444/1, 2747, 2748/1, 2750, 2752, 2751, 2762, 2763, 2798/1, 4165/91, 4376/2, 4373, 4432, 4205/4, 4205/3, 4205/2, 4165/90, 4165/92, 4198, 4165/88, 4194/1, 4165/89, 4192, 4190/2, 4190/1, 4189, 4188, 4187/2, 4187/1, 4165/83, 4165/84, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 20.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje sunčane elektrane “Barbičin” na građevnoj čestici k.č. 1741/10 k.o. Draga Bašćanska (koja se formira od k.č. 8163 i 8167 i dijelova k.č. 1741/1, 1741/2 k.o. Draga Baška), sa SN priključkom na k.č. 6150/3, 6155, 6150/7, 6154, 6163/2, 6170, 6169/3, 6167, 6162, 6159/5, 6159/7, 6150/1, 6159/1, 6159/3, 6150/2, 6150/9, 6160, 6091, 6268/45, 5715/2, 6041, 6043, 6039/1, 5715/1, 6030, 1741/2, 8282/1, 8282/2, 8504 i 8422 k.o. Draga Bašćanska, sve izvan građevinskog područja, po zahtjevu Općine Baška.

Datum objave: 08.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje nerazvrstane dvosmjerne prometnice – prilazne prometnice izvan građevinskog područja na dijelovima k.č. 1625/10, 1625/1, 1555/3, 1554, 1556/7, 1556/1, 1556/4, 1560/9 i 1560/5, sve čestice u k.o. Bogović po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22

Datum objave: 17.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje spojnog cjevovoda od križanja državne ceste D102 do naselja Kijac na k.č. 4000/69 i k.č. 4000/70 po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 10.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sv. Vid Miholjice na k.č. 11/2, 21/5, 34/2, 106/7, 216/1, 265/2, 352/12, 363/1, 374/6, 422/2, 522, 523/5, 523/10, 549/8, 558/6, 4254/2, 4301/2, 4301/3, 4303/2, 4304/1, 4308/2, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, sve k.o. Miholjice, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: građenje 20 kv kabelskog voda TS 20/0,4 kv Milohnići-TS 20/0,4 kv Brzac- TS 20/0,4 kv Donji Brzac, na k.č. 105171, 3450/1, 3584/1, k.o. Poljica , te k.č. 2543, 2538/6, 2538/2, 1578, 2541,1669 po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP - ODS d.o.o. Elektropriomorje Rijeka

Datum objave: 02.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju vodovodnog ogranka prema Glavotoku na k.č. 770/3, 777/1, 3590/1, 3590/2, 3596/1, 3596/2 k.o. Poljica te na k.č. 1699/3, 2543, 2619, 2709, 2722, 2541 k.o. Linardići, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 12.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: građenje trafostanice TS 20/0,4 kV "Bajčići 4" na k.č. 1836, k.o. Poljica (koja će se formirati od k.č. 1835/4, 1836, dijela k.č. 1828, k.č. 1826/4 i k.č. 1826/5, k.o. Poljica) po zahtjevu koji je zatražio investitor Noliot d.o.o. Malinska, Nenadići 39

Datum objave: 05.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: proširenje groblja u Omišlju – 1. etapa , na k.č. 5285/3, k.o. Omišalj - Njivice koja će se formirati od k.č. 5285/3, 5285/2, 5285/1, 5285/4, te dijelova k.č. 5272/2, 5284/1, 5292/1, 5285/5, 5285/6, 5285/7, 5285/8 i 5286/1, sve čestice u k.o. Omišalj – Njivice po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Omišalj

Datum objave: 26.01.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za izgradnju obiteljske kuće u Puntu na k.č. 4371/1, k.o. Punat ( koja će se formirati od k.č. 4371/1 i dio 4371/2 k.o Punat), investitora Slavke i Krunoslava Žic, Punat, Drena 10

Datum objave: 29.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: jednosmjerna nerazvrstana prometnica planske oznake OU 32 na k.č. 176/13, 177/2,177/4 , te dijelovima k.č. 180, 178/6, 176/2, 176/10, 177/5, 177/3, 178/124, 178/4, 178/89, 178/3, 178/88, 586/4, 178/30, 586/1 i 178/2, sve k.č. u k.o. Bogović u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica

Datum objave: 11.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: građenje nerazvrstane ceste na dijelovima k.č. 858/1, 859/1, 859/2, 860/2, 861/1, 861/2, 861/3, 861/4, 850/3, 850/4 i 850/8 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Davoru Pečariću iz Kastva, Tometići 2

Datum objave: 11.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolno pješačkog prilaza KPP 18 u naselju Punat, na dijelovima k.č. 8899/58, 8899/59, 8899/15, 8899/44, 8899/47, 8899/48, 8899/49, 8899/50, 8884/5, 8859/1 i 8858 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat

Datum objave: 11.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolno pješačkog prilaza KPP 18 u naselju Punat, na dijelovima k.č. 8899/58, 8899/59, 8899/15, 8899/44, 8899/47, 8899/48, 8899/49, 8899/50, 8884/5, 8859/1 i 8858 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat

Datum objave: 25.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: građenje spojne ceste D 102 – LC 58070, na dijelovima k.č. 3272/1, 1625/1, 1625/2, 1544, 1545, 1459/5, 1547/2, 1450/1, 1450/2, 1459/4, 1459/3, 1459/2, 1459/1, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7, 1458, 1457, 3272/2, 1456/3, 1456/4, 1454, 1133/3, 1133/4, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1139/2 i 1142/1 k.o. Bogović, izvan građevinskog područja naselja Žgombići, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Zlatku Pavušeku, zaposlenom u GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

Datum objave: 23.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: dogradnju sanitarne kanalizacije u naselju Malinska (u ulicama Dobrinjska, Vlade Bagata, ogranak Dubašljanske ulice, Stipkino, Dubašljanska, Istarska, odvojak Ul. 17. travnja, Mužini, ogranak 1 i 2 ul. Novo naselje, Miroslava Krleže i Riječka) na česticama u k.o. Sveti Anton i k.o. Bogović, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 16.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju grobla Sveti Blaž na k.č. 4490/14, k.o. Punat (koja će se formirati od k.č. 4490/9, 4490/12, 4490/13, 4490/14, sve čestice u k.o. Punat), po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat

Datum objave: 16.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju vodoopskrbe naselja Muraj - gravitacijske vodovodne mreže na k.č. 4450, 4449/1, 4452/1, 1867/6, 1834/9, 1834/8, 1833/7, 1833/2, 1833/4, 1847/7, 4451, 1913, sve u k.o. Kornić po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 11.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju zapadne gradske zaobilaznice u Gradu Krku oznake GU 1 na dijelovima k.č. 3856, 3841, 3853/1, 3853/2, 3853/4, 3819, 3820, 3821, 3822/1, 3823/1, 3837, 3838, 3836 i 4030, 3336/1, 3335 i 3334/1, 2022, 2003, 2004, 2002, 2006, 2007 i 2008, sve u k.o. Krk-grad, te k.č. 1502/3, 1502/1, 1502/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1493, 1494, 1492, 1491, 1489, 1486/5, 1477, 1486/2, 1486/3, 1486/1, 1481/5, 1481/4, 1481/2, 1481/1, 1439/2, 1439/3, 1998, 1437/5, 1432/2, 1437/3, 1437/2, 1435, 1595, 1397, 1394/27, 1406/6, 1406/5, 1406/2, 1406/1, 1404, 1958/1 , 1324/4, 1324/5, 1054, sve u k.o. Krk, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk

Datum objave: 21.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju transfer stanice i sanaciju odlagališta "Treskavac" - faza 4, na čestici k.č. 3420 k.o. Vrbnik po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 21.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju transfer stanice i sanaciju odlagališta "Treskavac"- faza 3, na čestici k.č. 3420 k.o. Vrbnik po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 19.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju luke otvorene za javni promet, obalnog puta, kupališta i parka na česticama i dijelovima čestica k.č. 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10357, 10359/1, 10359/2, 10398, sve k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, po zahtjevu koji je zatražila ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK iz Krka, Trg bana J. Jelačića 5

Datum objave: 15.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u naselju Krk, na dijelovima k.č. 1482/5, 1483/1, 1485/4, 1485/3, 1486/1, 1486/10, 1486/8, 1486/11 k.o. Krk i dijelovima k.č. 3385/1, 3387, 3386/1, 3388, 3391, 3390, 3405, 3404/2, 3407, 3406, 3407, 3441/3, 3441/2, 3440, 3441, 3442, 4029/1, 3446/7 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 14.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 4562, k.o. Punat (koja će se formirati od k.č. 4562, 4564, te dijelova k.č. 4560, 4565,4566, 4567, 4570, sve u k.o. Punat) po zahtjevu investitora Nikole Žica iz Punta, Drena 14

Datum objave: 18.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju obalne šetnice, na k.č. i dijelovima k.č. 10897, 10898, 10899, 10900 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA OMIŠALJ iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 17.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju dijela tlačnog voda CS Ponikve-PKV Lizer na česticama k.č. 4414/25, 4414/19, 4414/24, 4414/21, 4414/9, 4165/84, 4165/85, 4165/80, 4165/88, 4165/77, 4165/76, 4165/100, 4165/49, 4171/2, 4171/1, 4165/102, 4165/43, 4165/46, 4165/45, 4165/42, 4165/41, 4163/1, 4163/2, 4147/4, 4147/3, 4147/2, 4147/1, 4151/2, 4151/1, 4153/1, 4153/5, 4153/6, 4153/2, 4153/4, 4153/3, 4155/2, 4155/1, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 07.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju vodovoda CS Ponikva-PK Muraj na česticama k.č. 2500/1, 2512, 2513, 2500/49, 2470/2, 2468/2, 2468/1, 2467, 2466, 2464, 4446/1, 2873/1, 2873/7, 2873/8, 2869, 2871, 2963/1, 2963/2, 2964/1, 2964/3, 2966/8, 2966/7, 2966/6, 2966/16, 2966/4, 4165/91, 2966/1, 2969, 2966/2, 4441, 4165/4, 4165/3, 4162/3, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine stambene namjene - obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice, visine Po + P + 1 na k.č. 1334/9, k.o. Sveti Anton (koja će se fomirati od dijela k.č. 1334/1, k.o. Sveti Anton), po zahtjevu stranaka Željka Šepić iz Slovenije, Novo Mesto, Brod 32 i Tomislava Gorjup iz Slovenije, Novo Mesto, Češča Vas 22b

Datum objave: 07.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru izgradnja sabirne ulice SU 15 na dijelovima k.č. 4981/2, 4976/4, 4981/1, 4980, 4979, 4978/2, 4978/1, 4977/2, 4977/1, 4975, 4973/2, 4973/1, 4972/2, 4972/1, 4971/1, 4971/4, 4971/3, 6116, 4970/3, 4970/1, 4969, 5145, 5146/1, 6110/1, 4941, 4942, 4943, 4964/2, 4964/1, 4963/2, 4963/1, 4946, 4962, 4961, 4960, 4959, 4957/2, 4957/4, 4965, 4966/1, 4966/2, 4967/1, 4967/4, 4968/1, 4968/3, 4968/6, 4968/4, 4990, 4987, 4986, 4985, 4984, 4982, 4981/1, 4956 i 4971/2, k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu investitora Općine Punat

Datum objave: 27.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje nerazvrstane ceste i pješačke staze u naselju Porat, na k.č. 1492/64 i dijelovima k.č. 1491/66, 1491/2, 1491/48, 1491/64, 1491/56, 1491/49, 1491/50, 1492/25, 1492/24, 1491/55, 1492/63, 1491/37 k.o. Sv. Anton, investitora Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, zastupane po Davoru Pečariću, Kastav, Tometići 2

Datum objave: 20.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju vodovoda PK Muraj-Dunat na česticama k.č. 2500/1, 4438/1, 4450, 4452/1, 1879/2, 1878, 1879/5, 1879/6, 1877, 1543/1, 1543/5, 1543/2, 1543/3, 1542, 1543/4, 1541, 1523/2, 1522/5, 1536, 1535/10, 1535/5, 1535/6, 1535/4, 1528/19, 1528/18, 1555/1, 1528/15, 1528/5, 1529/2, 1529/13, 4452/4, 1560/11, 1565/1, 1569/1, 1478/1, 4457/1, 4457/2, 746, 747/1, 747/2, 750/3, 768, 769, 836, 4457/6, 835/7, 835/6, 835/3, 835/5, 779, 783/1, 783/2, 780/3, 780/8, 780/9, 789/2, 788, 787/9, 790, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, za zahvat u prostoru rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Dunat – VS Punat na k.č. . 707/4, 435, 436/1, 439, 438/2, 447, 4456, 433/2, 518/2, 539/2, 538, 537, 536, 535, 624, 543/1, 4458, 544/2, 545, 546/1, 546/2, 547/1, 549/2, 549/3, 550, 551, 419/1, 395/1, 557/1, 557/2, 562/1, 384, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 4457/5, 380/3, 380/4, 380/12, 380/14, 380/15, 378/5, 378/7, 378/11, 377/4, 377/5, k.o. Kornić, te k.č. 3763/4, 3763/10, 3763/13, 3763/14, 3763/20, 3761/2, 3761/3, 3761/4, 3761/5, 3761/6, 3761/17, 3761/18, 3761/19, 3761/44, 3761/45, 3761/48, 3761/52, 3761/55, 3761/65, 3766/14, 3722/1, 3722/2, 3721, 3719/1, 3719/4, , 3718/2, 3718/3, 3717/1, 3717/2, 3716/3, 3716/5, 3715/1, 3715/4, 3715/5, 3714, 3712/3, 3711/1, 3711/2, 3710, 3709/1, 3709/4, 3709/5, 3708/7, 3708/9, 6150/1, 6150/7, 3586/3, 3586/4, 3582/2, 3581/3, 3577/5, 3577/9, 3577/12, 3577/14, 3576/3, 3575/3, 3556/4, 3555/4, 3554/4, 3559/3, 3560/2, 3561/2, 3548/7, 3548/27, 3548/23, 3548/25, 3548/29, 3547/2, 3546/3, 3545/3,3544/3, 3543/2, 3542/2, 3547/2, 3527/11, 3527/12, 3510/6, 3510/7,3503/4, 3517/2, 6145/9, 2207/2, 2206/2, 2205/2, 2219/3, 2220/4, 2220/5, 2223/5, 2223/6, 2225/2, 2226/2, 2227/2, 2241, 2242, 2247/4, 2247/9, 2247/10, 2246/3, 2257/2, 2255/2, 2254/2, 6145/26, 3346/2, 3348/2, 3349/2, 3343/4, 3343/5, 3343/5, 3343/8, 3343/13, 3325/2,3325/3, 3323, 3322, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3306/2, 3304, 3303, 6148/1, 3267, 3268/1, 3268/2, 3269/1, 3270, 3155/2, sve čestice u k.o. Punat

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija raskrižja županijske ceste ŽC 5125 (ulica GMU1, GMU2 i SU2) u kružno raskrižje u naselju PUNAT, na dijelovima k.č. 8590/2, 9038/2, 8590/1, 8590/4, 8590/5, 8590/3, 9038/4, 9038/26, 9038/74, 9038/73, 9038/72, 9038/71, 9038/70, 9038/69, 9038/68, 9038/67, 9038/66, 9038/65, 9038/64, 9127, 8802, 8801, 8797, 8794/3, 8787, 8786/2, 8779, 8599/3, 8598, 8597, 8596/2, 8596/1, 8595/2, 8595/1, 8594/2, 8594/1, 8593, 8606/1, 8607/1, 8611/1, 8612/4, 8612/5, 8590/6, 8613/4, 8589/3, 8579/2, 8603/1, 8602/1, 8601/1, 8603/3, 8602/2, 8601/2, 8603/4, 8603/3, 8604/2, 8604/3, 8666/3, 8666/2, 8665/4, 8665/3, 8653/1, 8654/1, 8653/2, 8659, 8660, 8760, 8761, 8762, 8763, 8657 i 8658 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražila stranka ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE iz Rijeke, Nikole Tesle 9/X

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda Vs Baška – naselje Baška na k.č. 676, 682, 681, 8127/1, 8131/1, 971/2, 974, 8153/2, 1082/2, 1083, 1084, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/1, 1097/1, 1098/1, 1098/4, 1099/1, 1102/2, 1103/1, 1104/1, 1125, 1126/1,1126/2, 1127/1, 1127/2, 8128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 8147/11,1134/4, 1135, 1136/2, 1137/2, 1139/2, 1140/1, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1142/1, 1142/2, 1143/2, 1143/3, k.o. Batomalj, te k.č. 4099, 2918, 3308, 2998, k.o. Baška nova,investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 27.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. k.č. 3910 k.o. Baška (dijelovi k.č. 3910, 3911/1, 3911/2, 3909, 3908/1 k.o. Baška), naselje Jurandvor, investitora Ilija Augustinović, Baška, Zagrebačka 51

Datum objave: 08.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju kolektora sanitarne kanalizacije na k.č. na k.č. 923/29, 916/9, 916/8, 951/2, 939/3, 2580/12, 926/2, 927/3, 935, 923/9, 923/11, 2580/7, 2576/2, 864/3, 874/2, 2578/3, sve čestice u k.o. Sveti Anton, te na k.č. 3246/2, 3252, 3257/2, sve u k.o. Bogović, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 19.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojnog vodovoda naselja Polje - Županje, na k.č. 3888/3, 3892/2, 3893/2, 3893/5, 3893/7, 3906, 3918/1, 3918/3, 3920/2, 4198/4, 7214/1 i 7238/3 k.o. Soline, po zahtjevu investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sanitarne kanalizacije u naselju Malinska, povodom zahtjeva investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 26.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodovoda Lizer-Krk, povodom zahtjeva PONIKVE VODA d.o.o. Krk.

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja nerazvrstane ceste i dijelovi ostalih ulice na području Kartec u Gradu Krku na dijelovima k.č. 3855, 3856, 3854, 3849, 3848, 3847, 3850, 3843/2, 3851 i 3843/1, sve u k.o. Krk - grad, po zahtjevu investitora Grad Krk

Datum objave: 11.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: nerazvrstana cesta - kolno - pješačka površina na dijelovima k.č. 2338/1, 2338/2, 2338/3, 2338/4, 2338/5, 2331, 2330, 2329, 2328, 2326/2, 2325/2, 2325/3, 2320/4, 2319, 2337, 2336, 2351, 2352, 2350, 2348, 2347, 2346, 2344, 2340, 2344, k.o. Baška – nova u naselju Baška, investitora Općina Baška

Datum objave: 22.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nerazvrstane ceste oznake U-5.2 u poslovnoj zoni 29, na predjelu Sv. Petar u Krku, na k.č. 1244/2, 1246/18, 1246/19, 1249/6 i 1249/7 k.o. Krk., investitora Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 02.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju pristupnog puta u naselju Kornić, na dijelovima k.č. 1566/2 i 1567/1 k.o. Kornić, investitora Grad Krk, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2

Datum objave: 13.11.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice, povodom zahtjeva investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 05.11.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju spojne ceste Poslovna zona "Pušća-Bjanižov" u Omišlju, na k.č. 1515/1 k.o. Omišalj-Njivice, investitora Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13

Datum objave: 06.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole Klasa UP/I-350-05/13-03/74 od 17.03.2014. godine, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za zahvat u prostoru izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije u Malinskoj na k.č. 923/29, 916/9, 916/8, 951/2, 939/3, 2580/12, 926/2, 927/3, 935, 923/9, 923/11, 2580/7, 2576/2, 864/3, 874/2, 2578/3, sve čestice u k.o. Sveti Anton, te na k.č. 3246/2, 3252, 3257/2, sve u k.o. Bogović.

Datum objave: 10.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja vodoopskrbe visoke zone naselja Vrbnik na k.č. 4855/2, 4854, 1075, 1108, 1112, 9716, 1335/1, 1335/2, 1150/2, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1157/6, 1305, 1307/2, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1313, 1318, 1323, 1339, 1341, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1362, 1369, 1370/2, 1371, 1372, 1373/2, 1373/3, 1373/4, 595/1, 595/2, 600, 604/1, 604/2, 604/3, 607, 618, 622, 640/2, 643, 644, 656/1, 656/2, 658, 666/2, 667, 668, 2468/1, 445/2 i 440/2 k.o. Vrbnik

Datum objave: 21.08.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju nerazvrstane ceste planske oznake OU (ostale ceste) u naselju Krk, na dijelovima k.č. 1029/3, 1029/4 i 1058/3 k.o. Krk i dijelovima k.č. 2207/1, 2207/4, 2207/5 i 2208 k.o. Krk-grad (k.č. 1057/1, 1057/3, 1057/4 i 1058 k.o. Krk), investitora Grad Krk, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Datum objave: 24.06.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodovodnog ogranka prema Glavotoku na k.č. 770/3, 777/1, 3590/1, 3590/2, 3596/1, 3596/2, k.o. Poljica , te k.č. 1699/3, 2543, 2619, 2709, 2722, 2541, k.o. Linardići, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk

Datum objave: 24.06.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kv Turči 2, investitora HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka